Träna och tävla

Träna och tävla

Träna och tävla är det stadium där de som vill tävla, men inte på högsta nivå, kan få möjlighet att hitta sin tävlingsform.

Träningen

Vi välkomnar aktiva i olika discipliner, verksamheter och alternativa tävlingsformer. Nya utmaningar och variation i träningen inspirerar, utvecklar och minskar skaderiskerna.

Ledaren och ledarskapet

I detta stadium är skillnaderna stora mellan utövarnas fysiska och psykiska mognadsgrad. Ledarens förmåga att säkerställa individuell utveckling, nivåanpassa träningen och väcka det egna inre drivet är helt avgörande för att de aktiva ska känna glädje med gymnastiken och fortsätta träna. Därför behöver ledaren, utöver tekniskt kunnande, även ha kunskap om ungdomars utveckling.

Tävling

Vi vill göra tävlingsgymnastiken tillgänglig för fler. Därför anpassar vi tävlingssystem och tävlingsregler för olika målgrupper.

Att tänka på

  • Kompletterande träningsläger och förenings- och gruppaktiviteter är viktiga för teknisk och personlig utveckling, men också för sammanhållning och tillhörighetskänsla.
  • På grund av ökad träningsmängd och komplexitet i övningarna måste nu både ledare och aktiva ha större kunskaper inom träningslära, återhämtning och nutrition.