Träna på att träna

Träna på att träna är det stadium där barnen ofta vill fokusera på en eller flera discipliner eller helt enkelt på gymnastik. Med goda ledares stöd växer nu lusten och viljan att träna. Här har vi vår stora chans att skapa förutsättningar för ett livslångt idrottande inom gymnastiken eller andra idrotter. Detta är ett stadium som ofta pågår under flera år, där variation och utmaning står i centrum.

Träningen

Under lekfulla former flyttar vi försiktigt och med känsla för varje individs unika egenskaper fokus mot inlärning och utveckling av mer komplexa övningar. Träningen blir mer disciplinspecifik, strukturerad och kräver större koncentration från utövarna. Fysisk förberedelse (styrka, flexibilitet och uthållighet) kompletterar den gymnastiksspecifika träningen. Selektering förekommer inte, men träningarna blir mer nivåanpassade. Sociala faktorer är viktigare än gymnastisk mognad, men träningsgrupperna kan ändå behöva vara föränderliga över tid.

Ledaren och ledarskapet

Ledaren behöver ha teknisk kompetens, men också djupare kunskap om barns och ungas utveckling. Utmaningen är att med rörelseglädjen intakt kunna anpassa prestationsmål efter varje barns fysiska och mentala utvecklingstakt på ett flexibelt sätt. Kunskap inom träningslära är också nödvändig.

Tävling

Tävlingsgymnaster kan delta i rikstävlingar, men tävlar i första hand på lokal och regional nivå. Resultaten står inte i centrum och tävlingarna har för målgruppen anpassade regler. Uttagningar ska undvikas.

Att tänka på

  • Den aktiva ska kunna delta i andra idrotter.