Träna smart och ha tålamod

Att träna smart handlar om att träna på rätt saker i rätt tid. Träningen bör anpassas efter utövarnas individuella utveckling och förutsättningar. Att ha tålamod och anpassa träningen i relation till biologisk ålder och den psykosociala mognaden är avgörande för att träningen ska kunna bedrivas säkert och för att så många som möjligt ska stanna kvar och känna sig välkomna till Svensk Gymnastik.

Växande kroppar och ensidig träning innebär en ökad risk för överbelastningsskador. Balans mellan träning, vila och andra fritidsaktiviteter är nödvändigt. Att nå sin fulla potential ska få ta tid, oavsett typ av träning, ålder och ambitionsnivå. Selektering och toppning ska därför inte förekomma i lägre åldrar.