Uppmuntra utövarnas inre drivkraft

Motivation är helt avgörande för möjligheten att över tid utveckla kompetenser och färdigheter. Ledarens förmåga att få utövaren att förstå ett sammanhang och inte bara en enskild rörelse är viktig. Att uppmuntra inre drivkraft är nödvändigt oavsett ålder och typ av träning. Det handlar om att stärka känslan av tillhörighet, självbestämmande och kompetens. Självständigt drivna aktiva som ges möjlighet att själva påverka sitt idrottsdeltagande och därmed sin idrottsliga utveckling upplever mer glädje av sitt idrottande och håller på längre.

Samtidigt behöver barn och ungas förväntningar på och ambitioner med sitt idrottande ha friheten att variera över tid. Det ska finnas möjlighet att hitta nya drivkrafter och mål och utrymme att inte ha några idrottsliga mål alls.

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer