Utgå från barnrättsperspektivet

All verksamhet för barn och ungdomar, elitinriktad eller ej, ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv, följa FN:s barnkonvention och präglas av långsiktighet. Det handlar om att alltid ha barnets bästa för ögonen och respektera det enskilda barnet och barnets individuella behov. Det handlar också om att förstå barnets perspektiv.

Såväl ledare som organisationsledare på alla nivåer måste analysera vilka konsekvenser ett beslut eller en åtgärd får för ett barn, en ungdom eller en grupp av barn och ungdomar. Riksidrottsförbundets material Barnens spelregler och Riktlinjer för barn- och ungdomsidrott samt Gymnastikförbundets uppförandekod och Anvisningar för barn- och ungdomsgymnastik är verktyg att använda.

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer