Vårda och utveckla ett brett utbud

Svensk Gymnastiks breda utbud för barn, ungdomar, vuxna och seniorer är vår styrka. Utbud och verksamheter behöver återkommande utvärderas i syfte att attrahera och behålla aktiva och ledare. Inom Svensk Gymnastik är vi öppna för såväl utveckling av befintlig verksamhet som inkluderandet av nya verksamheter.

 

Ett brett utbud ger individen möjlighet att prova på olika verksamheter och främjar en allsidig utveckling. Medlemmars förslag för att bredda föreningens utbud av tränings- och tävlingsverksamhet bör uppmuntras.

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer