Utökat avtal med Capio Närsjukvård gällande hälsoundersökningar för elitsatsande gymnaster

Gymnastikförbundet har inlett ett landsomfattande samarbete med Capio Närsjukvård kring förebyggande hälsoundersökningar för gymnaster uttagna i landslag och i så kallad bruttotrupp inom truppgymnastiken.

Nu utökas avtalet från och med start 2019 till att även omfatta alla gymnaster i elitsatsande förening som tävlat på SM-nivå, eller uttagen att representera Sverige på internationella mästerskap, via föreningsrepresentation.

 

Samarbetet innebär att Capio Närsjukvård kommer att genomföra en förebyggande hälsoundersökning innehållande både relevant provtagning, hälsodeklaration kring sjukdomshistorik, levnads- och träningsvanor, EKG (vartannat år enligt Riksidrottsförbundets rekommendationer), samt en läkarundersökning och sammanställning av genomförd provtagning.

 

Gymnastikförbundets koordinator och projektledare för det medicinska stödet, Åsa Ekdahl, berättar:

 

- Vi är glada att vi nu tar nästa steg mot att implementera det medicinska stödet i förening och att vi kan erbjuda ett samarbete som vi är övertygade om kan hjälpa våra mest träningsintensiva gymnaster på föreningsnivån.

 


Åsa Ekdahl på utvecklingshelg för elitsatsande föreningar, där bland annat samarbetet med Capio presenterades.


Dialogen och arbetet kring att skapa ett bra innehåll i hälsoundersökningen har drivits genom stöd från Gymnastikförbundets medicinska expertteam, som är förbundets rådgivande organ i medicinska frågor. Där finns leg psykolog/ psykoterapeut Klara Edlund, leg läkare Mia Jodal, leg dietist Anna Melin, leg fysioterapeut Anna-Karin Wikström, samt Gymnastikförbundets landslagschef Jonas Juhl och projektkoordinator Åsa Ekdahl. Teamet har tillsammans med läkare och koordinator från Capio Närsjukvård arbetat fram ett innehåll som i ett helhetsperspektiv ger en bra möjlighet att upptäcka eventuella infektioner, energibrist, tecken på överbelastningar och psykisk ohälsa till ett mycket bra pris. Detta har varit viktigt då undersökningen ska bekostas av de aktiva.


Vid eventuella resultat som innebär att undersökande läkare önskar remittera vidare inom vården görs detta till den vårdcentral där patienten är listad vid tillfället för undersökningen. Önskar patienten lista sig hos Capio Närsjukvård är detta naturligtvis möjligt.


- Vår satsning på det medicinska stödet har pågått under två års tid och vi börjar nu komma till leverans mot föreningsnivån inom det så viktiga förebyggande arbetet. Vi ser att det vi sätter samman och kan komma att göra skillnad och det känns mycket bra, säger förbundets generalsekreterare Johan Fyrberg.


Avtalet med Capio Närsjukvård har möjliggjorts genom aktivt stöd från Gymnastikförbundets samarbetspartners Pensum och Svedea samt från Riksidrottsförbundets elitstöd. Avtalet gäller fram till och med 31 december 2020, med möjlighet att utvärdera under tiden och förlänga vid utgången.


– Vi ser fram emot att samarbeta med Gymnastikförbundet kring hälsoundersökningarna och välkomnar deras initiativ och helhetstänk kring välmående elitidrottare, säger Capio Närsjukvårds Maria Kajson, samordnare kring avtalsprocessen.


Om du har frågor kring Gymnastikförbundets nya avtal för hälsoundersökning eller övriga frågor kring arbetet med det medicinska stödet är du varmt välkommen att höra av dig direkt till projektledare Åsa Ekdahl.

Läs mer om hälsoundersökningen och samarbetet här 


Publicerad: 2019-01-18

UPPTÄCK MER