Gymnastikförbundet välkomnar förbundsläkare Ilka Kamrad

Porträttbild på Ilka, bildtext Ilka Kamrad Förbundsläkare

Med start under våren 2021 har Gymnastikförbundet rekryterat en förbundsläkare som tillsammans med vår medicinska koordinator och supportteam utgör en samlad kompetens inom det medicinska stödområdet både för förening och landslag.

Under åren 2016-2020 har det medicinska stödet fokuserat på att ta fram rutiner och verktyg för att förebygga och säkerställa akut stöd vid känningar, överbelastningar och skador. Arbetet har i huvudsak genomförts i ett samarbete mellan den medicinska koordinatorn och ett medicinskt expertteam.

- Ett mycket viktigt strategiskt arbete har lagt grunden för det medicinska stödpaket vi har på plats idag och nu är vi beredda att ta nästa steg i arbetet. Det handlar om att bli mer operativa och framförallt kunna följa upp välmåendet hos våra landslagsaktiva mer strukturerat och då ser vi att en förbundsläkare skulle kunna hjälpa oss att fullfölja det arbetet på ett bra sätt, berättar Gymnastikförbundets medicinska koordinator Åsa Ekdahl.

Ilka Kamrad är specialistläkare inom ortopedi med fotledskirurgi som inriktning och har till vardags sin hemvist i Region Syd, Malmö/ Lund. Ilka har egen bakgrund inom gymnastiken och har även barn som tränar och tävlar i gymnastik.

- Jag har alltid haft ett genuint intresse för gymnastiken och har varit med som ansvarig läkare vid tävlingar på både lokal, - nationell- och internationell nivå där jag känt att det vore inspirerande att bli mer involverad inom gymnastikens medicinska område, berättar Ilka.

Som förbundsläkare är uppdraget att bidra med expertkunskap inom övergripande medicinska utvecklingsfrågor som förbundet driver och rent operativt stötta landslagsorganisationen med råd och vårdgivande insatser i samarbete med de landslagsfysios som finns kopplade till varje landslag.

- Vi hoppas att förstärkningen som en förbundsläkare innebär ska ge oss en möjlighet att verkligen följa upp alla fina insatser som våra fysios kopplade till landslagen redan gör och att det ska bidra till en helhet. Vi inleder också i och med detta ett samarbete med flera andra idrottsförbund kring samverkan i medicinska frågor för läkare, vilket ytterligare kan bidra till förbundets utveckling inom området, avslutar Åsa.

Mer om det medicinska stödet kan du läsa om här.

Publicerad: 2021-02-18

UPPTÄCK MER

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer