Medlemstapp med nio procent

Två personer utövar gruppträning utomhus

Årsrapporterna är sammanställda och siffrorna visar det vi alla känner av - det är jobbigt nu. Men det finns ljusglimtar. Läs mer om innehållet i artikeln nedan.

Efter att i flera år visat på stigande siffror för antalet aktiva inom Svensk Gymnastik blir 2020 året då den fina tillväxten bryts. Antalet medlemmar uppgår till 239 256 vilket enligt den färska medlemsstatistiken är en minskning med nio procent.

En förklaring till nedgången med cirka 23 000 medlemmar är förstås Covid-19 som slagit hårt mot de 1037 föreningarnas verksamhet. I siffrorna finns också en naturlig nedgång med cirka 5 000 medlemmar som tränar och tävlar cheerleading, som sedan 2020 verkar under ett eget förbund.

Linjediagram som visar medlemsutveckling 2009-2020

- Redan tidigare i våras, när siffrorna för aktivitetsstöd presenterades förstod vi att tappet skulle bli stort. Vi är inne i en mycket ansträngd period där föreningar, ledare, anställda, förtroendevalda, domare, utbildare med flera gör ett fantastiskt jobb för att hålla motivation och verksamheten i gång trots den pandemi vi befinner oss i. Jag har en stark tro att vi med gemensamma krafter kommer ta oss igenom denna kris på ett positivt sätt och ha med oss en massa erfarenheter kring hur vår idrott kan utvecklas och växa ännu mer, kommenterar Gymnastikförbundets GS Pelle Malmborg siffrorna.

Tappet på cirka 23 000 medlemmar syns i hela landet och är fördelat över nästan alla ålderskategorier. En gruppering som emellertid sticker ut på ett positivt sätt är pojkar 13-20 år där en viss ökning i antalet aktiva medlemmar syns under året. Antalet män/pojkar överstiger nu 25% av medlemmarna.

Det finns många ledare inom Svensk Gymnastik, där över 24 000 individer bidrar till den fina verksamheten som finns. Under den senaste tioårsperioden har ledartillväxten varit mycket god, men även här syns under 2020 en tillbakagång, även om tappet procentuellt sett inte är lika stort som bland antalet aktiva.

Gruppträning och barngymnastik i topp

Årets statistik visar att den vanligaste verksamheten bland föreningarna är gruppträning/motion för vuxna. Vuxenträningen följs av barngymnastik för de yngsta barnen, barn mellan sju och tolv år, samt seniorträning för 65+. Nio av de tio vanligaste verksamhetsformerna handlar och träningsrelaterad verksamhet. Först på åttonde plats kommer truppgymnastiken, som är den vanligaste och största tävlingsformen inom Svensk Gymnastik.

Stapeldiagram med antal föreningar i respektive verksamhet 2020

- Utåt sett är Svensk Gymnastik mest känt för barn- och tävlingsgymnastik, men statistiken visar tydligt att det är olika former av gruppträningsgymnastik som hör till de vanligaste formerna av gymnastik som våra föreningar erbjuder. Det speglar på ett fint sätt det bidrag Svensk Gymnastik ger till folkhälsa, både bland barn, vuxna och seniorer, avslutar Pelle Malmborg.

Här hittar du all statistik från 2020.

Publicerad: 2021-05-20

UPPTÄCK MER