Gymnastikförbundet söker vikarier med god kännedom om gymnastik

Bildtext Gymnastikförbundet rekryterar

Nu ges tillfälle för den som är insatt i gymnastik att bli en del av Gymnastikförbundets nationella kansli under en begränsad period. Vi söker vikarier för arbete med nationell och internationell tävlingsverksamhet.

Vikariat Tävlingskoordinator - landslag och internationell tävling Pdf, 540 kB.
Denna tjänst är ett föräldravikariat på heltid i ca 1 år med tillträde omgående.

Vikariat Tävlingskonsulent - nationell tävling Pdf, 513 kB.
Denna tjänst har tillträde omgående och kan tillsättas av en eller flera personer beroende på önskad omfattning. Tjänsten går därför bra att kombinera med annat deltidsarbete eller sysselsättning.

Publicerad: 2021-10-19

UPPTÄCK MER