Reviderade anvisningar för barn- och ungdomsgymnastiken

En bild

Gymnastikförbundet har reviderat och uppdaterat de tidigare riktlinjerna för träning och tävling till nya anvisningar för barn- och ungdomsgymnastik. Anvisningarna är beslutade under februari 2022 och lanseras nu brett inom Svensk Gymnastik.

- De tidigare riktlinjerna var från 2014 och vi behövde se över dessa för att anpassas till dagens förutsättningar inom idrotten och Svensk Gymnastik. Riksidrottsförbundet gör just nu samma arbete med motsvarande dokument och det känns viktigt för oss att vi ligger i linje med RF:s övergripande ställningstaganden kring barn- och ungdomsidrott, säger generalsekreterare Pelle Malmborg.

Materialet har varit efterfrågat av många föreningar. Arbetet har skett i nära samverkan, främst med våra tävlingskommittéer som har gett sina synpunkter på alla skrivningar för att de ska kännas väl förankrade redan innan lansering.

- Det är en samlad insats av många berörda både inom det nationella kansliet, våra gymnastikregioner och kommittéer. Vårt nästa steg blir nu att kommunicera ut anvisningarna genom ett antal redan planerade träffar och forum under våren. Vi har tagit fram ett stödmaterial med ett FAQ (frequently asked questions) och diskussionsfrågor för föreningsstyrelsen. Dessutom finns en plan för webinarium och/ eller fysiska träffar i våra gymnastikregioner, där detta kommer att informeras om till alla föreningar, säger Ulf Andersson, som är huvudansvarig för arbetet.

De nya anvisningarna innehåller tre olika avsnitt som beskriver hur vi bedriver träning och preciserar genomförande av tävling, samt hur vi definierar och hanterar nivågruppering, selektering/ urval samt toppning inom Svensk Gymnastik. Anvisningarna bygger på ställningstaganden i Svensk Gymnastik Vill och på artiklar i Barnkonventionen.

Några exempel på områden som berörs är:

  • antal vuxna närvarande i verksamhetens träningsgrupper
  • säkerställan av ett dokumenterat och aktiverat stöd- och signalsystem
  • delgivning av resultat på tävling
  • åldrar för tävlingsstart regionalt och nationellt/internationellt
  • begränsat registerutdrag
  • gällande utbildningskrav
  • nivågruppering i verksamheten
  • selektering/urval och toppning på olika nivåer

Gymnastikförbundets förhoppning är att de nya anvisningarna tillsammans med hemsidans stödmaterial ska vara ett stöd och en guide för hur föreningen bygger och genomför sin verksamhet i praktiken, samt hur styrelsen kan jobba aktivt med verksamhetsfrågor kopplat till barn och unga.

De nya anvisningarna är beslutade och gäller framåt men med vetskap om att förändringsarbete tar tid behöver vi vara tydliga med att vi inte idag lever upp till alla delar av dess innehåll. Våra tränings- och tävlingskommittéer arbetar aktivt med flera frågor kopplade till anvisningarna liksom våra medlemsföreningar också gör det inom ramen för sin vardagliga verksamhet.

Målet att anvisningarna ska vara fullt ut implementerade är därför långsiktigt och varierar inom de olika områdena, inom de olika disciplinerna och utefter olika förutsättningar. Men gemensamt för alla våra verksamheter är att arbetet ska påbörjas omgående i någon form.

Dokumentet avslutas med ett avsnitt som hanterar avsteg eller när anvisningarna inte följs. Här läggs ett stort ansvar på vuxna i och omkring verksamheten att reagera och agera om de ser, hör eller får kännedom om att någonting inte står rätt till i sin egen eller annan verksamhet i förening eller förbund.

Du kan läsa mer och ladda ner anvisningarna på Gymnastikförbundets hemsida.

Där kan du även se att anvisningarna kommer att presenteras vid två tillfällen i webinarium till hösten.

Tillfälle 1 21 september kl 18.00 – 20.00 - Klicka här för att ansluta till mötet

Tillfälle 2 4 oktober kl 18.00 – 20.00 - Klicka här för att ansluta till mötet

Varmt välkommen att delta där!

Publicerad: 2022-02-28

UPPTÄCK MER