Nedräkning inför förbundsmötet i Växjö

Förbundsmöte 2022

I helgen träffas många av oss i Växjö och genomför vårt förbundsmöte. Förbundsmötet är Gymnastikförbundet högsta beslutande organ.

Det är viktigt att alla som kan och vill vara med känner sig välkomna så därför går det fortfarande bra att anmäla sig och därmed utnyttja sin demokratiska rättighet som medlemsförening.

Under helgen kommer vi diskturera och besluta om frågor som lika service i hela landet, hållbarhetspolicy, strategisk inriktning för Lillsveds Gymnastikfolkhögskola, ändring av stadgarna, reviderad uppförandekod och inriktningen för Gymnastikförbundets verksamhet för perioden 2023-2024.

- Jag ser fram emot helgen där vi får träffas och diskutera och tillsammans ta nästa steg för att uppnå målen i strategi 2028, säger Anna Iwarsson, Gymnastikförbundets ordförande.

Stadgar, uppförandekod samt instruktioner för juridiska nämnden

Vid senaste förbundsmötet 2020 så fattades beslut om att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att göra en större revidering av Gymnastikförbundets stadgar. Det beslutades även om ett förslag som gick ut på att ta fram en instruktion för juridiska nämndens arbete. Vid årets förbundsmöte finns förslag till beslut om ändring av Gymnastikförbundets stadgar, reviderad uppförandekod och instruktion för juridiska nämnden.

- Stadgarna är vårt ramverk som ska ge oss en tydlighet i hur vi vill att Svensk Gymnastik ska fungera, det gäller både Gymnastikförbundet och dess medlemmar som är föreningarna. Det känns väldigt bra att vi nu lägger fram ett genomarbetat förslag till förbundsmötet där vi lagt fokus på att göra dem relevanta, tidsenliga och lättförståeliga, säger Anna.

Förbundsstyrelsen presenterar även vid mötet ett förslag till reviderad uppförandekod i syfte att förtydliga vår gemensamma värdegrund för Svensk Gymnastik. Målet är att uppförandekoden ska vara mer lättolkad och användarvänlig.

- Vår förhoppning är att de samlade förslagen kring stadgar, uppförandekod och uppdraget kring instruktion för juridiska nämnden ska ge medlemsföreningarna en ökad tydlighet och därmed stöd i sitt viktiga uppdrag att leda verksamheten. Förslagen har förening i fokus och förtydligar både rättigheter och skyldigheter som medlem i Gymnastikförbundet. Den samlade bilden gör att styrelsens beslut i november om att inte införa tränarlicenser känns helt korrekt, fortsätter Anna.

Beslut om ledarlicenser fattat

Vid förbundsmötet 2018 togs beslutet att styrelsen skulle utreda om det var möjligt och önskvärt att införa tränarlicenser i syfte att reglera verksamheten inom Gymnastikförbundet. Utredningen visade att det är möjligt att införa tränarlicenser, men inte önskvärt. Därför beslutade styrelsen i november 2021 att inte införa tränarlicenser i syfte att reglera verksamheten.

Grunden för beslutet är att det är föreningarna som är ansvariga för sin verksamhet och därmed sina tränare. Förbundet kan utesluta medlemsföreningar ur förbundet, men inte medlemmar ur medlemsföreningar. Det beslutet är upp till föreningsstyrelsen. Detta är den främsta anledningen till att införandet av tränarlicenser inte anses önskvärt. Vidare har civilrättsliga domar gällande liknande licenser i andra förbund visat att det kommer leda till olika villkor för den som har en anställning som tränare och den som har ett ideellt uppdrag som tränare. Sammantaget gjorde detta att styrelsen alltså beslutade att inte införa tränarlicenser i syfte att reglera verksamheten. Beslutet presenterades vid Gymnastikforum 2021, där föreningar också gavs möjlighet till att komma med förtydligande frågor och diskutera frågan.

Anmäl dig till förbundsmötet här

Här hittar du alla handlingar inför mötet

Publicerad: 2022-04-19

UPPTÄCK MER