Den viktiga balansen

En bild

Att träna sin balans är grundläggande för alla de seniorer som är verksamma inom Svensk Gymnastik. Under vecka 40 sätter vi balansen i centrum, både i hemmamiljön och bland de föreningar som har seniorträning. Häng med du också!

- Det är aldrig är för sent att börja träna för att stärka musklerna, förbättra balansen och konditionen. Vi har tillsammans med flera andra idrotter valt att under en vecka sätta balansen i centrum för seniorträningen inom Svensk Gymnastik, säger Irene Samuelsson, idrottskonsulent med fokus på gruppträning och seniorer på Gymnastikförbundet.

Gymnastikförbundet har satt samman ett styrke- och balansprogram som föreningarna kan använda sig av i sin träning under vecka 40 eller i den vanliga träningen. Programmet fungerar också bra att skriva ut och ha uppsatt hemma, som en del av den viktiga vardagsrörelsen, eller när du känner att du behöver en rörelsepaus.

Collage, person står på ett ben, pyramid med bilder på äldre som tränar, flyer träningsprogram

Balansträning är en viktig del i den vardagliga träningen. I motionspyramiden får du guidning kring hur mycket och ofta du bör träna för att må bra och i programmet för balans får du tips på övningar.

- All rörelse är viktig och den här veckan vill vi sätta fokus på balansträningen. Allt hänger ju ihop och just styrka och balans är tätt sammansatta. I år riktar vi fokus mot våra gruppträningsföreningar som har seniorträning, men övningarna fungerar för många, avslutar Irene.

OM BALANSTRÄNING
Forskning visar att regelbunden balans- och styrketräning minskar risken för fall och fallskador.

Balanssinnet behöver träning. När vi åldras är det inte helt ovanligt att balansen och styrkan försämras. De goda nyheterna är att det går att träna balansen och på så vis förbättra den.

Balansen är viktig för att du ska kunna tillgodogöra dig din träning för hela kroppen på ett bra sätt.
Om du tränar balans och styrka – så blir du starkare i hela kroppen, i muskler, leder, ligament och skelett. Då klarar du också av tyngre belastningar.

Balans är ett samspel mellan hjärnan, nervsystemet och musklerna. Hjärnan signalerar genom nervsystemet till musklerna vilka muskler som behöver aktiveras för att stabilisera kroppen i den aktuella positionen. När vi tränar balans, tränar vi upp hastigheten i dessa signaler.

Balans hänger även ihop med koordination, synen, lukten, smaken, hörseln och känseln – fem sinnen som ger information om omvärlden. Balanssinnet är vårt sjätte sinne. Det talar om var vi befinner oss i förhållande till omgivningen och i förhållande till gravitationskraften på jordklotet.

Publicerad: 2022-09-20

UPPTÄCK MER