Anna Iwarsson nomineras till ordförande för Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna

En bild

Gymnastikförbundets styrelse har nominerat ordförande Anna Iwarsson till posten som ordförande i Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna inför valet som avgörs på Riksidrottsmötet i maj 2023.

Anna arbetar sedan 2016 som ordförande i Gymnastikförbundets styrelse och har genom sin långa karriär inom idrotten verkat på flera olika nivåer både som förtroendevald, chefstjänsteman, organisations- och föreningsledare. Genom dessa uppdrag har hon skaffat sig en gedigen erfarenhet om idrottens förutsättningar och möjligheter.

- Anna står för ett modernt ledarskap där laget går före jaget, med en tydlighet i vilken riktning teamet ska gå. Hon har en hög förmåga att leda på en strategisk nivå och låta den operativa ledningen få verka inom sitt mandat, säger Suzanne Lundvall vice ordförande i Gymnastikförbundets styrelse.

Tre strategiska områden för att driva idrottsrörelsen framåt står i fokus för Annas kandidatur:

  1. En stark och mångfacetterad idrottsrörelse
  2. En gemensam kraftsamling kring en ny anläggningsreform
  3. Idrottsrörelsen mobiliserar för att möta nya och fler behov

Läs mer i dokumentet ”Annas vilja” här. Pdf, 127 kB.

Anna Iwarsson, ordförande Gymnastikförbundet.

Anna Iwarsson, ordförande i Gymnastikförbundet

OM ANNA IWARSSON

Ålder:

55 år

Utbildning:

Leg Sjukgymnast/Fysioterapeut, Karolinska Institutet, samt ett flertal vidareutbildningar.

Ledarskap genom personlig utveckling, Handelshögskolan, 1-årig utbildning.

Yrke:

Idag är Anna chef för Folkrörelseutvecklingsenheten, Lantbrukarnas Riksförbund, samt författare och styrelsearbetare.

Förbundsuppdrag:

Förbundsordförande Gymnastikförbundet, sedan 2016.

Styrelseledamot och vice ordförande RF/SISU, sedan 2015, varav vice ordförande sedan 2019.

Styrelseledamot RF/SISU Stockholm, 2013-2018.

Generalsekreterare Friskis&Svettis, 2000-2012.

Publicerad: 2023-01-20

UPPTÄCK MER

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer