Vikten av att ha fler ledare med funktionsnedsättning

En bild

Inom gymnastiken råder det en ständig brist på ledare och funktionärer. Vi kan bli bättre på att bredda vår syn på vem som kan vara en resurs på träning och vid olika evenemang

Tillsammans behöver vi hjälpas åt, både som organisation och inom varje förening, att vara mer öppna för att personer med funktionsnedsättningar kan vara en kraft i våra verksamheter. Ur ett samhällsperspektiv är det också viktigt att vi vågar inkludera alla. Många lever ett isolerat liv utan social tillhörighet och här kan gymnastiken vara en väg till ökad gemenskap. Att ha fler ledare med funktionsnedsättning är även viktigt för att bredda föreningens perspektiv och för att inspirera fler personer med funktionsnedsättning att själva bli gymnaster.

En ledare med funktionsnedsättning blir en bra förebild, och det ger också möjlighet till ett meningsfullt uppdrag.

Johanna Hedgårdh, Verksamhetsutvecklare Inkludering på Gymnastikförbundet

Inom paragymnastiken finns stora möjligheter att låta de något äldre och mer erfarna gymnasterna bli hjälpledare. De kan exempelvis visa övningar, hålla i uppvärmning eller hjälpa någon yngre som behöver lite uppmuntran och pepp. Om er förening arrangerar tävlingar eller uppvisningar kan personen kanske hjälpa till i caféet eller bidra som funktionär på andra sätt.

Under 2023 har Gymnastikförbundet haft flera deltagare med intellektuella funktionsnedsättningar på ledarutbildningen Paragymnastik - Alla kan gympa och vi ser fram emot att få fler deltagare med olika typer av funktionsnedsättningar på våra utbildningar framöver.

Johanna Hedgårdh, Verksamhetsutvecklare Inkludering på Gymnastikförbundet, blev intervjuad av Volontärbyrån i december för att berätta mer om inkluderingsarbetet inom Svensk Gymnastik. Läs hela artikeln här.

Har du frågor, funderingar eller idéer kring ämnet? Hör gärna av dig till Johanna: johanna.hedgardh@gymnastik.se

Vad är Volontärbyrån?

Volontärbyrån är en förening som arbetar aktivt med att tillgängliggöra föreningslivet och sänka trösklarna för den som vill engagera sig, och syftet med det nya projektet Engagera Alla är att inspirera till och underlätta ideellt engagemang för personer med funktionsnedsättning.

Vill du förstå bättre vad ett uppdrag i en förening kan betyda för en person med funktionsnedsättningar? Se gärna denna film från Volontärbyrån.

Här kan du läsa och lära dig mer om vad Volontärbyrån gör.

Publicerad: 2024-01-25

UPPTÄCK MER