Beslut i Riksidrottsnämnden kring utesluten förening

En bild

I mitten av november 2023 meddelades föreningen Akro Dans och gymnastik klubb Stockholm att de uteslutits som medlem i Gymnastikförbundet.

Vid förbundsmötet 2022 antogs nya stadgar för Gymnastikförbundet. I dessa finns beskriven en åtgärdstrappa vid kännedom om ”oegentligheter i förening”, 9 kap. 4 §. I åtgärdstrappan finns tre steg, där det tredje och sista innebär uteslutning. Processen i relation till föreningen har följt åtgärdstrappans olika steg.

Förbundet hade inför beslutet genomfört en omfattande granskning av föreningen och det var tre områden som låg till grund för beslutet:

  • Träning som bedrivs på ett sätt som inte är tillåtet inom Svensk Gymnastik
  • Ledarnas behörighet
  • Bristande administrativa rutiner

Förbundsstyrelsens beslut grundades framförallt på ett osunt ledarskap samt föreningens inställning till och bristande förståelse för Gymnastikförbundets krav på ledare med rätt behörighet.

Föreningen informerades om att beslutet kunde överklagas till Riksidrottsnämnden (RIN), vilket den också gjorde. Den 25 januari kom beslutet från RIN, vilken gick på Gymnastikförbundets linje och avslog föreningens överklagande. Föreningen är alltså utesluten och beslutet kan inte överklagas.

Publicerad: 2024-02-08

UPPTÄCK MER