Bris är med och bidrar till trygg gymnastik!

En bild

Under hösten 2023 inledde Svensk Gymnastik ett samarbete med Bris för att ihop göra idrotten tryggare för barn. Har du koll på samarbetet och vart du kan vända dig om du behöver stöd?

Med över 165 000 gymnaster, aktiva och ledare under 20 år är gymnastiken en av de största barn- och ungdomsidrotterna i Sverige och tillsammans med Bris vill Svensk Gymnastik göra idrotten tryggare för barn. Målet är att alla inom Svensk Gymnastik ska känna glädje, gemenskap, nyfikenhet, utveckling, öppenhet och framför allt trygghet i sin förening.

I Lund finns föreningen Lugi Gymnastik som erbjuder truppgymnastik för omkring 1300 gymnaster i alla åldrar. När vårterminen drog i gång i januari höll föreningen en kickoff för alla sina ledare där både Bris och den ideella föreningen SHEDO, som sprider kunskap om självskadebeteende och ätstörningar, fanns på plats för att bidra med viktig information. Alessia Bommarco är verksamhetschef i Lugi Gymnastik och berättar mer om besöket från Bris och SHEDOs volontärer.

– Det började med att vi fick indikationer om att det finns en ätstörningsproblematik bland gymnaster i vår förening. Då började vi fundera kring vad vi som förening kan göra och hur vi kan informera både ledare, föräldrar och gymnaster, förklarar Alessia.

Under kickoffen fick ledarna värdefull information och kunskap om både Bris och SHEDOs arbete och hur man som både gymnast och ledare kan få stöd och hjälp i olika situationer.

– Vi har många unga ledare i vår förening och därför kändes det viktigt att de fick veta att Bris också har en stödlinje för idrottsledare, fortsätter hon.

Besöket från Bris volontärer var kostnadsfritt och organisationen erbjuder även att komma ut och prata direkt med barnen under en träning i de olika grupperna. Lugi Gymnastik har också satt upp affischer om Bris i sina träningslokaler och planerar att bjuda in alla föräldrar till en digital föreläsning med SHEDO. Alessia rekommenderar varmt andra föreningar att göra liknande insatser.

Hjälp oss att synliggöra samarbetet mellan Bris och Svensk Gymnastik så det blir lätt för aktiva och ledare som vill höra av sig till Bris. Ett sätt är att sätta upp affischer där ni tränar. Ett annat är att dela informationen i de digitala kanaler som ledare och aktiva använder i sin kommunikation. Här kan du läsa mer om samarbetet mellan Bris och Svensk Gymnastik och ladda ner affischer redan idag.

Volontärer från Bris pratar med ledare i Lugi Gymnastik

Bris och SHEDO var inbjuda till Lugi Gymnastiks kickoff i januari och gav bra och värdefull information till föreningens ledare.

Bris nätverksträffar

Bris nätverk möjliggör möten, dialog och samverkan mellan personer som arbetar för och med barn. Det är kostnadsfritt att gå med i närverket och de som är med får bland annat information om kommande nätverksträffar som äger rum två gånger om året. Nätverket är en källa till inspiration, kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyten kring frågor som rör barns rättigheter.

Under mars genomför Bris nätverk ett flertal fysiska nätverksträffar runt om i landet. Med utgångspunkt i Bris senaste rapport, den årliga rapporten om barns situation i Sverige, kommer det bland annat handla om hur barnen mår i en värld där oron ökar.

Träffarna sker under följande tillfällen:
7 mars: Malmö
11 mars:
Göteborg
19 mars:
Stockholm
21 mars:
Linköping
24 mars:
Umeå

Här kan du läsa mer om Bris nätverksträffar och gå med i nätverket.

Publicerad: 2024-03-05

UPPTÄCK MER