Suzanne Lundvall ny ordförande i Gymnastikförbundet

En bild

På Gymnastikförbundets förbundsmöte i Umeå valdes idag Suzanne Lundvall till ordförande. Två nya ledamöter valdes också in i styrelsen.

Gymnastikförbundet Norr stod värd för 2024 års förbundsmöte. Runt 150 personer var samlade i Umeå och de valde enhälligt Suzanne Lundvall till ny ordförande. Hon har agerat tillförordnad i rollen sedan januari i år då Anna Iwarsson valdes till ordförande i Riksidrottsförbundet.

- Det känns både hedrande och utfordrande att ta sig an rollen som ordförande. Svensk Gymnastik har både bredd och topp, och vill mer. Jag ser fram mot att tillsammans med anställda, regioner och föreningar bidra en fortsatt stolt och modig rörelse, säger Suzanne Lundvall.

Suzanne har en mångårig stark förankring i gymnastikrörelsen, där hon inledde sin bana som framgångsrik gymnast inom den artistiska gymnastiken. Hon har har varit en del av förbundets styrelse sedan 2012 och har även suttit i Riksidrottsförbundets styrelse under fyra år. Suzanne är professor i idrottsvetenskap vid Göteborgs Universitet och hennes kompetens kopplat till den grundmotoriska träningen är oerhört värdefull kopplat till den fas Svensk Gymnastik befinner sig i.

I enlighet med valberedningens förslag valdes två nya ledamöter in, Per Sjöstrand och Maria Ståhl. Båda har lång erfarenhet inom gymnastiken och har även internationell erfarenhet genom förtroendeuppdrag i European Gymnastics, Per inom truppgymnastiken och Maria kring uppvisningsgymnastik.

I samband med förbundsmötet valde David Ahlin att ställa sin plats i styrelsen till förfogande och ett varmt tack riktas till honom för betydelsefulla insatser. Valberedningens ordförande Patrik Tengwall och ledamot Pernilla Eriksson avböjde omval och ett stort tack riktas till dem för sitt mångåriga engagemang i gymnastikens tjänst. Även Eva Sundmalm ställde sin plats till förfogande och tackas för sitt arbete i valberedningen.

Förbundsstyrelse 2024

Gymnastikförbundets styrelse och generalsekreterare på Förbundsmötet 2024.

Följande individer ingår i Gymnastikförbundets styrelse från och med 28 april 2024:

  • Suzanne Lundvall, ordf (nyval) 2024-2026
  • Lisa Lundin, vice ordf (omval) 2024-2028
  • Simone Westerberg Skoog (omval) 2024-2028
  • Thor Stöckel (omval) 2024-2028
  • Per Sjöstrand, vice ordf (nyval) 2024-2028
  • Maria Ståhl (fyllnadsval) 2024-2026

Valda sedan tidigare:

  • Anne-Lee Holm 2022-2026
  • Henrik Lehmann 2022-2026
  • Ahmed al-Breihi 2022-2026

Publicerad: 2024-04-28

UPPTÄCK MER