Grattis till årets förening och årets ledare 2023!

En bild

Brittmari Åberg, styrelseledamot Älvsbygymnasterna och Kristin Grahn Lulegymnasterna

I samband med Kristallcupen i Luleå under gårdagen tilldelades utmärkelsen årets ledare 2023 och årets förening 2023. Eva Larsson från regionstyrelsen var på plats och överaskade med att tilldela Kristin Grahn från Lulegymnastna årets ledare 2023 och därfter tilldela Årets förening 2023 till Älvsbygymnasterna!

Två välförtjänta pristagare, stort grattis! Båda pristagarna tilldelas 2500 kronor vardera från Gymnastikförbundet Norr som stimulans för fortsatt utveckling. Älsvbygymnasterna och Kristin Grahn blir även utvalda att nomineras till årets förening och årets ledare nationellt.

Årets förening

Motiveringen av årets förening ska enligt Gymnastikförbundet göras utifrån följande kriterier:

 1. Föreningen verkar i enlighet med Svensk Gymnastiks utvecklingsmodell
 2. Föreningen uppmuntrar till rörelse hela livet efter föreningens egna förutsättningar
 3. Föreningen har en välfungerande och jämställd föreningsledning
 4. Föreningen har en inkluderande föreningskultur och arbetar aktivt för att nå nya målgrupper
 5. Föreningen har uppnått konkreta resultat utifrån uppsatt verksamhetsplan och visionsmål
 6. Föreningen är lyhörd och öppen för medlemmarnas åsikter och önskemål
 7. Föreningen tar ansvar för och utvecklar ledarskapet inom föreningen
 8. Föreningen har skapat trygga och utvecklande träningsmiljöer

Utmärkelsen Årets förening 2023 går till Älvsbygymnasterna. Älvsby Idrottsförenings Gymnastiksektion startades redan 1943, varifrån Älvsbygymnasterna bildades i maj 2005. Föreningen erbjuder i dagsläget Bamsegympa, Kvinnlig och Manlig Artistisk Gymnastik samt styrketräning för vuxna och ungdomar från 15 år med en vision om att gymnastiken ska bedrivas för alla.

Älvsbygymnasterna jobbar aktivt med att utveckla såväl föreningen som gymnastiken. Föreningen skapar tillfällen för gemenskap och rörelse hela livet genom att erbjuda både den egna förening och andra föreningar olika aktiviteter. Föreningen har anordnat sommarläger, samträningar och en årlig återkommande styrke- och smidighetstävling, Anatoli Cup, där alla gymnaster och föräldrar är inbjudna för att utmana sig själv, hitta gemenskap och rörelseglädje. Föreningen strävar ständigt efter att utveckla och hitta nya sätt att samarbeta med olika aktörer för att erbjuda träning för alla.

Älvsbygymnasterna jobbar för att bedriva verksamheten i anpassade och utvecklande träningsmiljöer och har bland annat tagit fram ett antal arbetsgrupper med mål att driva, utveckla och stötta föreningens verksamhet på olika sätt för en bra struktur i fortsatt utveckling för en välmående förening. Föreningen arbetar även aktivt med att hitta nya ledare, fånga upp gymnaster, eller de som slutat, och erbjuder de att utbilda sig till ledare och domare för att säkerhetsställa välutbildade och kompetenta ledare inom föreningen. Älvsbygymnasterna är en förening där ledarna gör sitt allra bästa för gymnasternas välmående. De är lösningsfokuserade och öppnar upp för medbestämmande för att främja trygga och utvecklande miljöer på och utanför träningen.

Älvsbygymnasterna är en välmående förening med ett stort engagemang för utveckling och en vision som utgår från vad Svensk Gymnastik vill. Älvsbygymnasterna är väl värd utmärkelsen årets förening 2023!

 

åre

Brittmari Åberg, Älvsbygymnasterna och Eva Larsson, regionsstyrelsen Gymnastikförbundet Norr

Årets Ledare

Motiveringen av årets ledare ska enligt Gymnastikförbundet göras utifrån följande kriterier:

 1. Ledaren är en förebild för Svensk Gymnastik
 2. Ledaren skapar glädje och gemenskap
 3. Ledaren har en förmåga att engagera andra
 4. Ledaren förmedlar nyfikenhet och arbetar inkluderande
 5. Ledaren bidrar till trygga och utvecklande träningsmiljöer

Utmärkelsen Årets ledare 2023 går till Kristin Grahn från Lulegymnasterna. Kristin har varit ledare inom gymnastiken i 23 år. Hon är en sann förebild med bedrifter som internationell domare, egna meriter som gymnast, sina utbildningar och erfarenhet på både nationella och internationella startfält. Kristin är en engagerad och positiv ledare som ser allas potential oavsett ålder eller nivå och har genom sina bedrifter bidragit med kunskap och inspiration till gymnasterna, ledarna och domarna i sin förening Lulegymnasterna.

Kristin är alltid en positiv förebild som uppmuntrar gymnasterna och skapar en lugn och trygg känsla i hallen. Hon kan på ett pedagogiskt sätt dela med sig av sin kunskap till ledare och domare i föreningen och ger uppmuntrande och konstruktiv feedback till alla, även utanför den egna föreningen. Kristin utgår från att vi är ETT gymnastik Sverige som genom samarbete kan nå högre höjder inom svensk gymnastik. Hon bidrar med träningsglädje, engagemang och trygga träningsmiljöer för gymnasterna som alltid kommer till träningen med glädje. De lyssnar och tar till sig av det hon säger och använder det för att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Hennes professionalitet på träningar, tävlingar och i föreningen är beundransvärd!

Genom sitt engagemang i föreningen och i Gymnastik Sverige är hon en sann förebild inom svensk gymnastik och väl värd utmärkelsen årets ledare!

krisitn g

Kristin Grahn, Lulegymnasterna och Eva Larsson, regionsstyrelsen Gymnastikförbundet Norr

Publicerad: 2024-03-17

UPPTÄCK MER