Hopprep

Hopprep räknas som en etablerad sport sett till att barn genom alla tider hoppat hopprep. Som tävlingsidrott är hopprep, som internationellt går under namnet ”rope skipping”, däremot en relativt ny sport som har sina rötter i USA. De två huvudsakliga tränings- och tävlingsformerna inom hopprep är enkelrep (single rope) och dubbelrep (double dutch).

Enkelrep ger utövaren möjlighet att hoppa i sitt eget tempo, när och var som helst och ger hopparna möjligheter att skapa många nya trick och trickkombinationer oavsett nivå. Dubbelrep kräver gott samarbete mellan hoppare och slagare. Målet är att göra konster och trick inne i repet, omväxlande förflyttningar, kreativa byten mellan hoppare och slagare och även trick med repen. Timing och precision är viktiga begrepp.

Tävlingarna har olika klasser i freestyle och speed, både individuellt och i lag. Lagen består av 4–5 hoppare och kan vara både herr, dam och mix. Inom freestyle tävlar man individuellt eller i lag med ett program till musik medan det inom speed handlar om att göra så många fotisättningar med höger fot som möjligt under en given tid. Det tävlas även i en gren som kallas tripplar, som går ut på att göra flest antal trippelhopp i följd. Tävlingarna är spektakulära och mycket uppskattade bland publiken.

Hopprepen är vanligtvis av plast med roterande handtag. Längden varierar beroende på tävlingsgrenens art. I snabbhet används ett kortare stålrep och i freestyle användas längre rep som kan vara av olika typ. Dubbelrepen är ca 4,5 meter långa. Hopprep är en relativt liten sport inom Svensk Gymnastik, men den är på stark frammarsch. I Sverige är högsta tävlingsnivån SM och på den internationella arenan anordnas vartannat år ett EM och vartannat ett VM.

SM-vinnare i Gymnastik 1945-2019