Hem / Om oss / Vår organisation

Vår organisation

Svenska Gymnastikförbundet är en ideell organisation som bildades 1904 och är en av 71 specialidrottsförbund (SF) som bildar Riksidrottsförbundet (RF).  

Medlemmar i Gymnastikförbundet är alla 1100 gymnastikföreningar , som är de som genomför den praktiska gymnastikverksamheten.

Gymnastikförbundets högsta beslutande organ är Förbundsmötet som genomförs vartannat år. Röstberättigande ombud på Förbundsmötet är samtliga medlemsföreningar i Gymnastikförbundet.

Förbundsmötet väljer Förbundsstyrelsen som består av förbundsordförande och åtta ledamöter. Till sin hjälp har styrelsen ett nationellt kansli som till sin huvuddel finns placerad i Idrottens Hus, Stockholm (bredvid Folksamskrapan, Skanstull).

Förbundsstyrelsen har delegerat ansvaret för olika verksamheter till det nationella kansliet, kommittéer och råd Gymnastikförbundet är geografiskt indelat i åtta regioner.

Gymnastikförbundet är en av Sveriges största idrottsorganisationer med 239 256 aktiva medlemmar i cirka 1100 föreningar över hela landet.

Gymnastikförbundets vision är Rörelse hela livet. Till vår hjälp har vi en verksamhetside som tydliggör vårt gemensamma uppdrag och uttrycker kärnan i verksamheten;

Svensk Gymnastik möjliggör för alla att träna, tävla och uppleva rörelseglädje. Rörelse är vårt språk.

Här finns vår senaste versamhetsberättelse för 2020/2021

Alla är välkomna

Alla är välkomna till oss - unga som gamla, motions- och tävlingsföreningar oavsett om de är stora eller små. I medlemsföreningarna finns glädje, värme, gemenskap och friskvård till motionärer och gymnaster i alla åldrar, lättillgängligt och prisvärt - nära dig.

Barn- och ungdomsgymnastik i form av lekfull, motorisk träning, skapar grunden för ett aktivt liv som motionär eller inom tävlingsgymnastik och andra idrotter. De flesta av våra många medlemmar ägnar sig åt motionsgymnastik. Av våra ca 240 000 medlemmar har 45 000 tränings- och tävlingsförsäkring, de flesta inom truppgymnastiken. Gymnastiken i siffror hittar du här.

 

Generalsekreterare och ordförande

Ordförande i Gymnastikförbundet är Anna Iwarsson. Generalsekreterare är Pelle Malmborg. Förbundets nationella kansli ligger i Stockholm. Till medlemsföreningarnas stöd finns även åtta regionala kanslier.

 

Utbildning i fokus

Gymnastikförbundet har en mycket omfattande utbildningsverksamhet, som genomförs lokalt  i Gymnastiksförbundets regioner. Våra utbildningar sätter rörelse och ledarskap i centrum. De grundar sig på kunskap, är pedagogiska och lockar fram lusten att leda. Det finns ett brett utbud inom alla våra verksamheter, där du själv kan välja varierande inriktningar beroende på intresse.  

 

Tillsammans med Lillsved, Gymnastikförbundets egen idrottsfolkhögskola, vill vi vara en viktig resurs i ett samlat folkhälsoarbete både på nationell och lokal nivå.

 

Välkommen till oss!