Regioner

Gymnastikförbundet är organiserat i åtta regionala geografiska enheter.

Regionernas uppgift är framför allt att utbilda ledare samt att stödja, hjälpa och utveckla gymnastikföreningarna inom den egna regionen.

En bild

Gymnastikförbundet Norr

Norrbottens län och Västerbottens län

Gymnastikförbundet Mitt

Jämtlands län och Västernorrlands län

Gymnastikförbundet Uppsvenska

Dalarnas län, Gävleborgs län och Uppsala län, samt kommunerna Norrtälje och Sigtuna i Stockholms län

Gymnastikförbundet Mellansvenska

Södermanlands län, Västmanlands län, Värmlands län, Örebro län och Östergötlands län, samt kommunerna Södertälje och Nykvarn i Stockholms län

Gymnastikförbundet Öst

Gotlands län och Stockholms län, förutom kommunerna Södertälje, Nykvarn, Norrtälje och Sigtuna

Gymnastikförbundet Väst

Hallands län och Västra Götalands län, samt Mullsjö kommun i Jönköpings län

Gymnastikförbundet Sydost

Blekinge län, Jönköpings län, Kronobergs län och Kalmars län, förutom Mullsjö kommun i Jönköpings län.

Gymnastikförbundet Syd

Skåne län