Regler

Välkommen till sektionen för tekniskt reglemente, tävlingsbestämmelser, bedömningsmallar och internationella reglementen.

Tekniskt reglemente

Tävlingsbestämmelser:

Tävlingsbestämmelser parkour 2019

Tävlingsbestämmelser tricking 2019


Internationella reglementen:

Technical Regulations

Code Of Points Parkour

Rules for the FIG Parkour World cup 2018-2019