Arbetsmaterial uppstart för påverkansarbete

Om föreningen ska påbörja ett påverkansarbete är det viktigt att det blir väl förankrat i styrelsen och att det finns en förståelse för att det tar tid. Det är en fördel om det tillsätts en arbetsgrupp som kan fokusera på detta arbete. Styrelsen behöver vara klara med vad det är föreningen vill förändra och varför, i vilken riktning vill ni gå? Utifrån det sätter ni en målbild eller vision för ert påverkansarbete. Ni kan redan nu också sätta en preliminär tidsplan, men tänk på att frågor som rör anläggningar oftast tar väldigt lång tid.

Frågeställningar att arbeta med i uppstartsfasen:

  1. Vad vill föreningen förändra?
  2. Varför vill föreningen detta?
  3. Vilken målbild/visionen har vi för påverkansarbetet?
  4. Är det förankrat i styrelsen?
  5. Ska det bildas en arbetsgrupp för påverkansarbetet
  6. Vilka ska då ingå i arbetsgruppen?

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer