Direkt föreningsmiljö

Följande områden i den direkta föreningsmiljön ska särskilt beaktas som viktiga i arbetet med att skapa en förutsättning för en utvecklande föreningsmiljö.

Föreningsledning

Fördjupa dig i information och stödmaterial kring styrelsearbete, trygghetsarbete, styrelsens ansvar, systematiskt arbetsmiljlarbete och ekonomi.

Sociala förutsättningar

Här hittar du information och stödmaterial om hur din styrelse kan arbeta med struktur och målbild, förebilder, gemenskap och inflytande.

Praktiska förutsättningar

Klicka dig vidare om du vill fördjupa dig i information och stödmaterial kring den praktiska föreningsmiljö, individanpassad träning och återhämtning.

ledare, domare, uppdragstagare och andra Funktionärer

Läs mer här för att ta del av information och stödmaterial om hur din föreningsstyrelse kan lära sig mer kring ledare, domare, uppdragstagare och andra funktionärer.

Expertkompetens och stödjande resurser

Här hittar du information och stödmaterial om förebyggande och hälsofrämjande insatser.