Närmaste föreningsmiljö

Följande områden ligger i den närmaste föreningsmiljön, (cirkel 2 i arbetsmodellen) och är viktiga i sammanhanget för att skapa förutsättningar för en framgångsrik och utvecklande föreningsmiljö.

Familj

Läs mer här för att ta del av information och stödmaterial om hur din föreningsstyrelse kan lära sig mer kring familjens roll kopplat till föreningen.

Kompisar

Här hittar du information och stödmaterial om rollen som vänner har i förhållande till såväl inom som utanför den egna föreningen.

Skola eller Arbetsgivare

Läs mer här för att ta del av information och stödmaterial hur din föreningsstyrelse kan lära sig mer kring skolan och/eller arbetsgivarens roll, särskilt i samband med en prestationsinriktad verksamhet.

Andra föreningar eller nätverk

Här hittar du information och stödmaterial om andra föreningar och nätverk.