Kom igång

Nedan följer ett förslag på hur ni inom er förening med hjälp styrelsehandboken kan lägga upp ett utvecklingsarbete samt ta reda på vad medlemmarna tycker.

1. Skattning av nuläge

För att kunna prioritera arbetsområden att jobba med skattar föreningen ett nuläge med hjälp av en enkät. Enkäten kan skickas ut till valda grupper eller till alla medlemmar. Det finns tre olika enkäter:

  • en som riktar sig till ledare, anställda, funktionärer och förtroendevalda
  • en som riktar sig till idrottsföräldrar
  • en som riktar sig till aktiva (från 12 års ålder)

Enkäterna finns här. Följ instruktionen i filen ”Google Forms – så funkar det” för att kunna skicka ut enkäterna och ta emot svaren som då sammanställs automatisk. Det finns också ett förslag på text till mejlet när enkäterna skickas ut som också kan användas.

2. Prioritering av områden

Efter att skattningen av nuläget är genomförd behöver föreningen se igenom sammanställningen och göra en prioritering av arbetsområden utifrån vad medlemmarna svarat samt ekonomiska och personella resurser för genomförande. Här kan det underlätta att ta kontakt med föreningens RF-SISU-konsulent.
Välj hellre några få områden än för många!

3. Skapa en handlingsplan

När väl prioriteringen av områden är gjord är det dags att skapa en handlingsplan för genomförandet. Den tydliggör vad ni ser för åtgärder, vem/vilka som ansvarar för genomförandet av dessa, när det beräknas vara klart och uppföljning av processen. Handlingsplanen hittar ni här. Pdf, 2 MB.

4. Hur ni jobbar praktiskt med handboken

Styrelsehandboken är uppbyggd i 14 områden där de fem första handlar om den direkta föreningsmiljön och de fyra nästa om den närmaste föreningsmiljön. Gymnastikförbundet ser dessa områden som prioriterade för föreningsstyrelsen att arbeta med i syfte att skapa en utvecklande föreningsmiljö för aktiva, ledare, funktionärer, förtroendevalda och föräldrar till aktiva.

Varje område inleds med en presentation av en målbild för området. Därefter följer diskussionsfrågor som er förening gärna får ta med er in i arbetet. Klicka er vidare till det område ni vill arbeta med, där finner ni en beskrivning av dels en övergripande rekommendation för de flesta föreningar och dels en kolumn för föreningar med mer prestationsriktad verksamhet. Där det finns ett utropstecken finns ett särskilt stödmaterial till området.

5. Samarbete och stöd med er gymnastikregion och RF-SISU Distrikt

Föreningen kan välja att arbeta helt självständigt med skattning av nuläge och utvecklingsarbetet med stöd av cirkeln och de arbetsområden som finns där men vi uppmuntrar till aktiv samverkan i processen med er gymnastikregion och ert lokala RF-SISU Distrikt. Varje förening har en konsulent att samarbeta med som också är utbildade i processledning och kan vägleda er i val av teknik och metodik för just det utvecklingsarbete ni önskar genomföra.

Kontakt med er Gymnastikregion.

Kontakt med ert lokala RF-SISU Distrikt.

RF-SISU Folkbildning i praktiken

Vårt viktigaste medskick:


Ha tålamod och låt utveckling av och i er förening ta tid. Välj hellre några prioriterade områden för utvecklingsplan än för många. Använd ert lokala RF/SISU och er region för stöd och hjälp i arbetet.

Tillsammans utvecklar vi: