Yttre föreningsmiljö

Följande områden ligger i den närmaste föreningsmiljön, (cirkel 3 i arbetsmodellen) och har identifierats som stödjande och helhetsskapande faktorer kring föreningens arbete. Dessa kapitel är ren information och innehåller inte några rekommendationer.