Strategi 2028 och Svensk Gymnastik Vill

Strategi 2028

Vid förbundsmötet 2020 beslutades om en långsiktig strategi för Gymnastikförbundet. Strategin finns som ett styrverktyg för alla andra riktlinjer, policies, strategier och verksamhetsplaner under den här perioden. Du hittar Strategi 2028 här Pdf, 278 kB..

Du kan även titta på en film som beskriver vår strategiska plan och hur den hänger ihop med övriga dokument och delar inom Svensk Gymnastik. I filmen presenteras även arbetet bakom planen, tex tre undersökningar genomförda av Kantar SIFO (mediebild, allmänhetens uppfattning och föreningarans bild) och några nedslag från Gymnastikforum 2019.

Se en film om Strategisk plan 2028 här.

Svensk Gymnastik Vill

I Svensk Gymnastik Vill 2021-2022 har vi samlat våra gemensamt fattade beslut som beskriver vart vi vill och på vilket sätt vår mångfacetterade verksamhet ska bedrivas. Förutom att få vägledning i det gemensamma framåtriktade arbetet, finns här även handfasta beskrivningar av det som är centralt i vardagen för både förbund och förening. Du hittar Svensk Gymnastik Vill 2023-2024 här. Pdf, 2 MB.