Stadgar

Svenska Gymnastikförbundets stadgar revideras regelbundet genom beslut på förbundsmötet, som genomförs vartannat år.

2024 Gymnastikförbundets stadgar Pdf, 512 kB.

Regionernas stadgar ska utgå från följande stadgemall:
2024 Stadgemall regioner Word, 91 kB.