Stadgar

Svenska Gymnastikförbundets stadgar revideras regelbundet genom beslut på förbundsmötet, som genomförs vartannat år.

2022 Gymnastikförbundets stadgar Pdf, 515 kB.

Regionernas stadgar ska utgå från följande stadgemall:
2022 Stadgemall regioner Word, 95 kB.