Hälsoundersökning

En bild

Capio Närsjukvård

Inom ramen för Gymnastikförbundets förebyggande arbete inom det medicinska området har vi från och med september 2018 ett avtal med Capio Närsjukvård kring förebyggande hälsoundersökningar.

Avtalet omfattar gymnaster i våra åtta landslag och gymnaster som representerar Sverige på svenska och internationella mästerskap. I en förlängning arbetar vi även för att hitta former för att kunna erbjuda alla medlemmar i en gymnastikförening samma tjänst.

Hälsoundersökningen innefattar både provtagning, en egen hälsodeklaration och en klinisk undersökning av en legitimerad läkare, samt även hjärtscreening vartannat år (från och med 16 år), enligt rekommendationer från Riksidrottsförbundet.

Innehållet i hälsoundersökningen har arbetas fram av Gymnastikförbundets medicinska expertteam i samverkan med läkare på Capio Närsjukvård.

I de fall läkaren finner anledning att komplettera resultaten av undersökningaen med ytterligare provtagning eller liknande remitteras gymnasten vidare inom landstingsvården till den egna listade vårdcentralen för uppföljning.

Hälsoundersökningen bekostas av gymnasten själv (vårdnadshavare) som ett led i att gemensamt ta ansvar och arbeta för en långsiktig och hållbar både elit- och träningsintensiv verksamhet över tid.

Om du har frågor eller funderingar kring hälsoundersökningens innehåll, hur den går till eller hur det går till om ni som förening vill erbjuda detta till era medlemmar på SM nivå är du välkommen att höra av dig till Gymnastikförbundets medicinska koordinator:

medicin@gymnastik.se

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer