Du har väl inte missat våra utbildningsnyheter?

Utbildning pågår

Under hösten erbjuder Gymnastikförbundet hela tio nya kurser. Det gör vårt utbildningsutbud både bredare och bättre. Vilken kurs passar dig?

Trampolin som hjälpredskap

Passar tränare från alla verksamheter och öppnar upp möjligheten att nyttja trampolin som hjälpredskap fullt ut. Denna webbkurs fokuserar på att hantera trampolinens egenskaper och ger dig som tränare behörighet att lära ut övningar på trampolinduken i kombination med den behörighet du skaffat dig för övningar genom verksamhetsspecifika kurser. Denna kurs är ett krav för att genomföra övningar på trampolinduken.

Läs mer om kursen här.

Truppgymnastik A-D

Våra nya kurser i truppgymnastik är redan välbesökta och innan året är slut lanserar vi även den sista kursen Truppgymnastik D. De fem kurser som lanserades i augusti var den grundläggande kursen, på nivå A, som innhåller tryppgymnastikens alla tre grenar; fristående, tumbling och trampett. De fyra fördjupningskurserna på nivå B-C är indelade i redskap respektive fristående.

Läs mer om kurserna här.

Planering och periodisering

Kursen utgår från allmänna träningsprinciper och ger dig ökad förståelse för hur du på ett organiserat sätt kan strukturera upp träningsperioder. Att planera och periodisera träningen innebär att på kort så väl som lång sikt variera träningsvariabler, till exempel volym, belastning, intensitet och återhämtning. Detta för att få en önskad prestationshöjande effekt vid ett givet tillfälle, stimulera långsiktig utveckling hos den aktive och minimera risken för överträning.

Läs mer om kursen här.

Idrottsnutrition och återhämtning

Här får du lära dig om sambandet mellan den mat du äter och de fysiologiska processer som är inblandade i energiproduktionen och återhämtningen. Kunskaperna du får i den här kursen ger dig ett bättre utgångsläge för att kunna ge bra rekommendationer gällande kost och återhämtning, tillsammans med råd till dig som ledare hur du kan förebygga, uppmärksamma och agera om du misstänker att någon har en ätstörning eller andra nutritionsrelaterade problem.

Läs mer om kursen här.

Hjälpledare Svensk Gymnastik

Kursen passar dig som har fått eller ska få ditt första uppdrag som ledare inom Svensk Gymnastik. Den är till för dig som vill utvecklas och stärkas i din roll som hjälpledare, oavsett ålder eller verksamhet. Kursen ger dig en introduktion till gymnastikens ledarskap, redskap, rörelse och lek. Du lär dig bland annat hur du kan bidra till en trygg träningsmiljö, samla de aktiva, ge instruktioner och feedback. Du lär dig också om din förening och hur ett vanligt träningspass går till.

Läs mer om kursen här.

Är du nyfiken på vår utbildningsrevision?

Här kan du följa revisionen från start och hela vägen fram till vilka kurser som kommer att produceras och lanseras härnäst.

Publicerad: 2021-10-28

UPPTÄCK MER