Första ansökningsperioden för projektstöd har börjat!

En bild

Nu kan din förening söka stöd för framtida projekt! Syftet med projektstödet är att ge idrottsföreningar förutsättningar att utveckla sin verksamhet för barn och ungdomar samt för vuxna med funktionsnedsättning i enlighet med idrottens gemensamma mål, Strategi 2025, och Svensk Gymnastik Vill. Målet är att fler barn och ungdomar ges möjlighet och väljer att börja respektive fortsätta idrotta i förening.

Utifrån Svensk Gymnastiks vision att skapa en inkluderande och framgångsrik gymnastikrörelse, bli ledande inom grundmotorisk träning och skapa öppna, innovativa och trygga träningsmiljöer kan gymnastikföreningar söka projektstöd inom följande kategorier:

  • Arbete med föreningsmiljö, kultur och ledning
  • Inkluderingsprojekt
  • Inköp av redskap och träningsutrustning för ny verksamhet eller nya nivåer
  • Rese -och boendebidrag vid utbildning och tävling, regionerna Norr och Mitt samt Gotland.
  • Utbildning av ledare för aktiva i åldern 7–25 år samt paragymnastik
  • Våga tänka nytt! – arbete med skolsamverkan och grundmotorisk träning

Effekten av insatsen ska gynna målgruppen 7–25 år samt vuxna med funktionsnedsättning. Projektstödet ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av verksamheten i föreningarna, det är inte stöd till ordinarie eller löpande verksamhet.

Ansökningsperioder:

15 januari – 15 februari 2024

1 maj – 31 maj 2024

1 dec – 15 jan 2024/2025

1 maj – 31 maj 2025

Ta del av all information om projektstödet här!

Publicerad: 2024-01-15

UPPTÄCK MER