Projektstöd 2024-2025

Gym for Life

Nu kan din förening söka stöd för framtida projekt! Syftet med projektstödet är att ge idrottsföreningar förutsättningar att utveckla sin verksamhet för barn och ungdomar samt för vuxna med funktionsnedsättning i enlighet med idrottens gemensamma mål, Strategi 2025, och Svensk Gymnastik Vill. Målet är att fler barn och ungdomar ges möjlighet och väljer att börja respektive fortsätta idrotta i förening.

Utifrån Svensk Gymnastiks vision att skapa en inkluderande och framgångsrik gymnastikrörelse, bli ledande inom grundmotorisk träning och skapa öppna, innovativa och trygga träningsmiljöer kan gymnastikföreningar söka projektstöd inom följande kategorier:

Läs mer om respektive kategori genom att klicka på texten eller ladda ner foldern här Pdf, 4 MB..

Effekten av insatsen ska gynna målgruppen 7–25 år samt vuxna med funktionsnedsättning. Projektstödet ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av verksamheten i föreningarna, det är inte stöd till ordinarie eller löpande verksamhet. Var därför noga med att beskriva en projektplan där effekten ska framgå.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT FÅ BIDRAG

 • Föreningen ska bedriva eller ha för avsikt att bedriva barn- och ungdomsidrott eller paragymnastik
 • Satsning ska avse verksamhet inom perioden 2024–2025 och ska anges med start -och slutdatum
 • Projektet ska ske framåt i tiden och kan inte sökas för insatser/aktiviteter som redan genomförts
 • Ansökningar skickas in i IdrottOnline
 • Föreningen ska ha ett tydligt syfte och mål med projektet
 • Föreningen ska ha en beskrivning av genomförande, tidsplan och budget
 • Föreningen ska beskriva målgruppen för insatsen/ aktiviteten
 • Föreningen ska ha betalat medlemsavgiften samt ha lämnat in föreningsrapporten för innevarande år.
 • Föreningen ska ha redovisat tidigare erhållna stöd med passerat slutdatum.

REDOVISNING AV ERHÅLLET STÖD:

 • Föreningen ska, senast en månad efter genomfört projekt, inkomma med en återrapport.
 • Erhållet stöd inom en kategori ska vara redovisat innan nya stöd kan beviljas inom samma kategori.
 • Föreningar som inte har redovisat erhållet stöd inom två månader efter projektets slutdatum ska återbetala erhållet stöd.

ANSÖKNINGSPERIODER:

15 januari – 15 februari 2024

1 maj – 31 maj 2024

1 dec – 15 jan 2024/2025

1 maj – 31 maj 2025

Beslut meddelas efter handläggning som sker efter sista ansökningsdag. En förening kan max beviljas 150 000 kr per år totalt.

Hör av dig till Tabitha.vanDinther@gymnastik.se vid frågor.
Ta gärna del av lathunden Ansökan IdrottOnline Pdf, 982 kB. för beskrivning hur ni skickar in.

Paragymnastik