Rese -och boendebidrag vid träning och tävling mm.

gäller föreningar i regionerna Norr och Mitt samt på Gotland (Region Öst).

Maxbelopp: 15 000 kr

Målgrupp: ledare för barn och ungdomar 7–25 år och aktiva 7–25 år samt vuxna med funktionsnedsättning

Bidraget syftar till att minska rese- och boendekostnaderna för gymnastikföreningar i Region Norr, Region Mitt och på Gotland (Region Öst) för att fler ska kunna delta på utbildningar och tävlingar samt på nationella kompetensutvecklingssamlingar*. Bidrag ges med max 15 000 kr för att subventionera resor och boende. Bidraget får användas både inom och utanför den egna regionen. Vi uppmuntrar till att välja det miljövänligaste alternativet av resor.

*Stödet går även att söka för deltagande på nationella samlingsplatser för kompetensutveckling inom disciplinerna KvAG, MAG och RG.

Förutsättningar för att få bidrag:

  • Bidraget får endast sökas en gång per sökomgång
  • Bidraget får inte överstiga den faktiska kostnaden
  • Milersättning ges enligt Skatteverkets riktlinjer
  • Vid ansökan ska framgå specifikt vilken insats bidraget ska användas till

Redovisning av erhållet stöd:

  • Vid återrapportering ska ni redovisa er faktiska kostnad. Kvitton kan komma att begäras.

Ansökan: Ansökan görs i IdrottOnline. I ansökan ska det framgå syftet med ansökan, om det avser resor/boende vid utbildning och/eller tävling och antal personer som ska ta del av bidraget.

Behöver ni hjälp med er ansökan eller har frågor kring projektstödet, hör av er till Tabitha.vanDinther@gymnastik.se
eller ta del av lathunden Ansökan idrottOnline för beskrivning hur ni skickar in.