Inkluderingsprojekt

Mål: Fler barn och ungdomar hittar till gymnastiken samt stannar kvar inom Svensk Gymnastik, som aktiva och/eller ledare. Svensk Gymnastik är välkomnande och inkluderande och arbetar för att sänka trösklarna för deltagande och göra gymnastiken tillgänglig för fler.

Målgrupp: Organisationsledare och ledare för barn och ungdomar 7–25 år samt paragymnastik

Sökbelopp: 30 000 kr

Bidrag kan exempelvis sökas för:

  • att starta upp verksamhet i socioekonomiskt svagare områden inklusive utbildningskostnader
  • att skapa långsiktiga modeller som möjliggör för barn och ungdomar med ekonomiska svårigheter att delta
  • rekryteringsinsatser för ändamålet inkludering
  • utveckling av verksamheten för att möta nya målgrupper

Ansökan: Ansökan skickas in i IdrottOnline. I ansökan ska det tydligt framgå syftet och mål med projektet, målgruppen, budget, genomförande och tidsplan. Projektstödet får inte använda till att täcka individuella kostnader som träningsavgifter osv. enligt riktlinjer från Riksidrottsförbundet.

Behöver ni hjälp med er ansökan eller har frågor kring projektstödet, hör av er till Tabitha.vanDinther@gymnastik.se
eller ta del av lathunden Ansökan idrottOnline för beskrivning hur ni skickar in.