Utbildning av ledare för aktiva i åldern 7-25 år samt paragymnastik

Mål: Välutbildade ledare inom föreningens barn och ungdomsverksamhet

Målgrupp: Ledare för aktiva 7–25 år

Maxbelopp: 30 000 kr

Bidrag kan sökas för:

  • Subvention av Gymnastikförbundets kurser.
  • Utbildnings- och inspirationsdagar som genomförs i Gymnastikförbundets regi.

Bidragsnivåer: Bidrag kan sökas för 50% av kostnaden för kurser, utbildningsdagar och inspirationsevent som anordnas av Gymnastikförbundet.

Ansökan: Ansökan görs i IdrottOnline. I ansökan ska det tydligt framgå syftet med ansökan, antalet ledare ni tänkt att utbilda samt vilken/vilka utbildning/ar ni söker bidrag för. Observera att ni i återrapporten behöver bifoga dokument som visar vilka kurser ni genomfört och sökt stöd för samt vilka personer som gått utbildningarna.

Behöver ni hjälp med er ansökan eller har frågor kring projektstödet, hör av er till Tabitha.vanDinther@gymnastik.se
eller ta del av lathunden Ansökan idrottOnline för beskrivning hur ni skickar in.