Arbete med föreningsmiljö, kultur och ledning

Mål: Föreningar inom Svensk Gymnastik har föreningsmiljöer där barn och ungdomar känner sig trygga, välkomnade och inkluderade samt har möjlighet att påverka.

Målgrupp: Organisationsledare i föreningar med medlemmar 7–25 år samt paragymnastik

Sökbelopp: maximalt 50 000 kr för föreningar som inte sökt bidraget tidigare och 30 000 kr för föreningar med tidigare beviljade projekt inom sökområdet.

Bidrag beviljas för: Projekt inom föreningsmiljö/föreningsutveckling/ styrelseutveckling för att främja en positiv föreningsmiljö för målgruppen, gärna i samarbete med RF-SISU distrikten. Till exempel:

  • Organisation och värdegrundsarbete
  • Arbete med jämställdhet och inkludering
  • Ledarskapskurser för organisationsledare
  • Digital utveckling för att främja kommunikation och delaktighet

Ansökan: Ansökan görs i IdrottOnline under sökperiod. I ansökan ska det tydligt framgå syftet och mål med projektet, målgruppen, budget samt en tidsplan.

Behöver ni hjälp med er ansökan eller har frågor kring projektstödet, hör av er till Tabitha.vanDinther@gymnastik.se
eller ta del av lathunden Ansökan idrottOnline för beskrivning hur ni skickar in.