Våga tänka nytt! -arbete med skolsamverkan och grundmotorisk träning

Mål: Fler föreningar samverkar med skolor för att fler barn och ungdomar ska få ta del av gymnastiken. Svensk Gymnastik är tillgänglig för alla!

Målgrupp: Organisationsledare och ledare för barn och ungdomar 7–25 år samt paragymnastik

Sökbelopp: 40 000 kr

Bidrag kan sökas för projekt som avser att skapa en starkare koppling mellan förening och skola och tillsammans samverka för att fler barn och ungdomar ska få ta del av gymnastiken och den grundmotoriska träningen.

Ansökan: Ansökan görs i IdrottOnline. I ansökan ska det tydligt framgå syftet och mål med projektet, målgruppen, budget samt en tidsplan.

Behöver ni hjälp med er ansökan eller har frågor kring projektstödet, hör av er till Tabitha.vanDinther@gymnastik.se
eller ta del av lathunden Ansökan idrottOnline för beskrivning hur ni skickar in.