Dags att lämna in årsrapporten

En bild

Varje år ska alla föreningar skicka in en årsrapport till Gymnastikförbundet. Deadline för rapporten, som avser 2023 års verksamhet, är den 25 februari 2024.

Årsrapporten innehåller viktig information för Gymnastikförbundet och sammanställs varje år i Gymnastiken i siffror. Där kan vi bland annat presentera hur många föreningar vi är och hur många aktiva och ledare som är en del av Svensk Gymnastik. Vi får också kunskap om vilka verksamheter föreningarna bedriver och hur verksamheterna förändras över tid.

Genom att skicka in årsrapporten får föreningarna möjlighet att ansöka om projektstöd och tävla på Gymnastikförbundets tävlingar. Skickar ni dessutom in rapporten innan deadline 25 februari undviker ni förseningsavgiften som annars utgår.

Här hittar du mer info om årsrapporten.


Publicerad: 2024-01-16

UPPTÄCK MER