Gymnastiken - en självklar del av Idrottsklivet

En bild

Bild från Fisksätra IF

Vi har ett uppdrag att göra gymnastiken mer tillgänglig och att välkomna fler utanför normen till vår idrott. Att gymnastiken är starkt efterfrågad i många av Idrottsklivets områden gör vår del i detta program än mer självklar och viktigt.

Det är inget nytt att gymnastiken ger barn och ungdomar en stadig grund att stå på. Att genom rörelseglädje och grundmotorisk träning så utvecklar vi barns förmågor och stärker individens självkänsla. Genom vår kompetens och breda utbud inom träning är gymnastiken ett viktigt tillskott och ett bra komplement till övriga idrotter i detta program. Vi kan genom Idrottsklivet tillgängliggöra gymnastiken för personer som vanligtvis inte tillhör en förening eller ens ett sammanhang. Att tillhöra en förening eller att ens hålla på med en idrott är för många inom vissa områden helt främmande.

Viktigt att finnas där målgruppen finns
Lokal närvaro är en viktig del för att lyckas i detta program. Valet av område påverkas därför av om det finns en gymnastikförening i eller i närheten av området och om det finns en vilja och ett engagemang hos föreningen att driva Idrottsklivet lokalt. I vissa områden kanske det finns en stor efterfrågan men ingen gymnastikförening i närheten då kan vi lösa det genom att starta upp en gymnastiksektion i en befintlig idrottsförening i området och med hjälp av en närliggande gymnastikförening. Ett bra exempel på detta är, Fisksätra IF , i Nacka, Stockholm som ska starta upp gymnastikverksamhet med hjälp av Saltsjöbadens IF, en flersektionsförening som har längre erfarenhet av att träna och tävla i gymnastik och som kan bistå med mer erfarna ledare, utbildning och allmän kunskap om gymnastiken och dess möjligheter.

På Idrottsklivets webbsida kan du nu se vilka områden och vilka gymnastikföreningar som är igång med ett arbete inom ramen för Idrottsklivet eller är på väg att starta upp. Listan kommer med tiden att utökas med fler områden och föreningar och på hemsidan blir du även uppdaterad med nyheter löpande om utvecklingen i programmet.

Tillhör du en förening som vill erbjuda träning för personer i något område där ni ser att gymnastiken kan göra skillnad? Hör av er till programansvarig för Idrottsklivet: ulrika.hermansson@gymnastik.se

IDROTTSKLIVET. Idrottsklivet är en satsning som möjliggörs genom medel från regeringen för att skapa en meningsfull fritid för fler barn och unga och stärka idrottsrörelsens närvaro i de områden som Polismyndigheten benämner som utsatta.

Publicerad: 2024-01-26

UPPTÄCK MER