Idrottsklivet

Vad är Idrottsklivet?

I regeringens budget för 2023 finns ett årligt stöd på 100 miljoner kronor i tre år för att stärka idrottsrörelsens närvaro i det som Polismyndigheten benämner som utsatta områden.

Syftet med Idrottsklivet är att stärka den föreningsidrottsliga närvaron i angivna områden för att främja inkludering, öka tryggheten samt bidra till det brottsförebyggande arbetet.

Arbetet ska ses som ett sätt att förstärka idrottsrörelsens långsiktiga arbete med Strategi 2025 och bedrivas utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv.

Gymnastiken - ett viktigt tillskott

Gymnastikförbundet är ett av 14 utvalda förbund som i samverkan med andra ska bidra till att barn och ungdomar i utsatta områden ska erbjudas en meningsfull fritid, få vara en del av ett sammanhang, känna tillhörighet med likasinnade och lära sig nya färdigheter, något som idag inte är självklart.

Svensk Gymnastik vill ge dessa barn och ungdomar en stadigare grund att stå på. Genom gymnastiken förmedlas baskunskaper som koordination, kroppsuppfattning, styrka och rörlighet. Att lära sig hoppa, åla, hänga, stödja, springa, rotera bidrar till att skapa förutsättningar för god självkänsla och att känna rörelseglädje genom hela livet.

Genom vår kompetens och bredd inom träning är gymnastiken ett viktigt tillskott och ett bra komplement till övriga idrotter i detta program.

Idrottsklivet ska ses som ett program där vi inom idrotten gemensamt skapar förutsättningar, lösningar och modeller som fungerar på lång sikt.

Gymnastikens utvalda områden

Lokal närvaro är en viktig del för att lyckas i detta program. Valet av område påverkas därför av om det finns en gymnastikförening i eller i närheten av området och om det finns en vilja och ett engagemang hos föreningen att driva Idrottsklivet lokalt.

Listan nedan visar de föreningar som är igång med sitt arbete inom ramen för Idrottsklivet eller är på gång att starta upp. Listan kommer med tiden att utökas med fler områden och föreningar.

Tillhör du en förening som vill erbjuda träning för personer i något område där ni ser att gymnastiken kan göra skillnad? Läs mer här om vad ni bör tänka på och hur ni ska gå tillväga för att bli en del av Idrottsklivet.

 

Hör av er till programansvarig för Idrottsklivet: ulrika.hermansson@gymnastik.se

Förening

Område

Ort

Kista SC

Järva

Stockholm

Fisksätra IF /Saltsjöbadens IF

Fisksätra

Stockholm

Gbg Power Gymnastics

Bergsjön

Göteborg

Göteborgsgymnasterna

Lövgärdet, Bergsjön

Göteborg

Eskilstuna GF, IKEG

Fröslund, Lagersberg, Skiftinge

Eskilstuna

Nikegymnasterna

Berga

Linköping

GF Örebro

Vivalla, Vox-Baronbackarna

Örebro

Samverkan med flera

Kronoparken

Karlstad

GF Idrott GF

Karlsund

Landskrona

Dackegymnasterna

Araby

Växjö