Könsidentitet och könsuttryck

Könsidentitet och könsuttryck

En bild

Könsidentitet och könsuttryck

Gymnastikförbundet arbetar sedan 2020 aktivt med frågan kring HBTQI- och i synnerhet transinkludering. På den här sidan finner du både information och stöd för den egna föreningens arbete.

Nuläge och arbete framåt
Idag finns ett första beslut och ställningstagande som inkluderar transpersoner till viss del men inte helt. Under 2021-2022 avser förbundet att jobba med frågan ur flera perspektiv där både regioner, kommittéer och andra kommer att involveras på olika plan. För att möjliggöra för föreningar och regioner att aktivt arbeta med frågan om transinkludering har Gymnastikförbundet konkretiserat ett antal punkter. Till dessa kommer det inom ramen för arbetet framåt att tas fram stödmaterial.

Grundläggande ställningstagande och beslut
Dokumentet Könsidentitet och könsuttryck inom gymnastik Pdf, 443 kB. omfattar ett ställningstagande och beslut som båda kopplas till ett antal klarläggande principer samt konkreta rekommendationer till föreningar. Syftet med dokumentet är att både ge direkta anvisningar för Gymnastikförbundets egen verksamhet samt utgöra en guide för föreningar och regioner.

Stödmaterial

Här finns länkar som kan vara till stöd för förening och region:

För föreningar och regioner
HBTQI-fakta och informationsmaterial
FAQ (Ofta ställda frågor - och deras svar)

Kontakt:
Har du frågor eller funderingar kring arbetet eller en specifik fråga för din förening är du välkommen att ta direkt kontakt med Gymnastikförbundets verksamhetsutvecklare föreningsledning:

Helen Åkerman, 08 699 64 74, helen.akerman@gymnastik.se