NPF inom Svensk Gymnastik

Bemötande som fungerar för alla

Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), är en i idrottssammanhang ofta ouppmärksammad och missförstådd grupp av barn och ungdomar. Många med NPF-diagnoser eller liknande utmaningar har svårt att passa in i en idrottsförening. Mycket av det som ofta tas för givet i en idrottsverksamhet – att passa tider, följa ledares instruktioner, vänta på sin tur och så vidare – utgör ofta för dessa barn och ungdomar komplicerade moment och hinder för deltagande. Till detta kommer att kunskapen om NPF ofta är begränsad hos tränare och idrottsledare vilket riskerar att leda till missförstånd och felaktigt bemötande.

Det är viktigt att vi som är ledare inom Svensk Gymnastik blir bättre på att få dessa barn och unga att känna sig inkluderade, välkomna, sedda och hörda.

Vi på Gymnastikförbundet tror att en mer NPF-anpassad verksamhet som präglas av tydlighet, struktur, förutsägbarhet och flexibilitet gynnar alla, snarare än bara enskilda individer.

Vi ska välkomna alla in i idrotten. Det vi gör för barn med NPF är bra för alla – så det är ingen extra belastning – tvärtom!

Framsidan på handledningen visar när Hannes Larsson vinner SM i parkour 2021. Hannes är en av de förebilder som i en intervju delar med sig av sina erfarenheter både som aktiv inom parkour men också som tränare i det material framtaget inom ramen för vår satsning på att bli bättre på att bemöta aktiva generellt men de med NPF i synnerhet. Fler förebilder inom området får du träffa i handledningen.

Vill ni som förening diskutera kring hur ni vill jobba för att erbjuda en mer NPF-anpassad verksamhet så finns en lärgruppsplan att använda. I materialet hittar ni frågeställningar som ni tillsammans kan diskutera kring och som kan leda till konkreta förslag. Om ni vill veta mer om vad en lärgrupp är, läs mer hos RF-SISU.

En sammanställning av material som vi rekommenderar i ämnet hittar du under Stödmaterial NPF.

Kunskapspaket om NPF och bemötande framtaget av Svenska Gymnastikförbundet

Handledning

En handledning i bemötande som vänder sig till ledare, anhöriga och aktiva inom Svensk Gymnastik.

Finns att beställa som tryckt folder.

Tipsbanken

En samling handfasta tips från aktiva, anhöriga och ledare med erfarenhet av NPF inom Svensk Gymnastik.

Lärgruppsplan

Vill din förening arbeta vidare med ämnet? Utgå från handledningen och era egna erfarenheter och utmaningar.

Har du frågor eller idéer kring hur vi kan utveckla detta område vidare, hör gärna av dig:

Johanna Hedgårdh

Verksamhetsutvecklare inkludering