Stödmaterial - NPF

Bild på Pernilla NPF

Här nedan hittar du en sammanställning av material som vi rekommenderar. Saknar du något?

Hör gärna av dig med tips och idéer till Johanna Hedgårdh.

Material från Svenska Gymnastikförbundet:

En handledning i bemötande som fungerar för alla, NPF inom Svensk Gymnastik, Gymnastikförbundet

>Klicka för att komma till handledningen Pdf, 9 MB.

Tipsbanken, konkreta tips, NPF inom Svensk Gymnastik, Gymnastikförbundet

>Klicka här för att komma till tipsbanken Pdf, 1 MB.

Lärgruppsplan, NPF inom Svensk Gymnastik, Gymnastikförbundet

>Klicka här för att komma till lärgruppsmaterial Pdf, 1 MB.

Deltagarkort, Tips till min tränare, Gymnastikförbundet

> Klicka här för att komma till deltagarkort Pdf, 204 kB.

Webinarium 26 oktober 2022, NPF inom Svensk Gymnastik

> Klicka här för att komma till webinariet

Externt material vi rekommenderar:

Utbildningsmaterial och film om NPF, Svenska Hockeyförbundet och Riksförbundet Attention.

> Klicka här för att komma till utbildningsmaterial

Utbildningsmaterial, Inkluderande ledarskap för att möta idrottare med NPF, RF SISU

> Klicka här för att komma till utbildningsmaterial

Metod - Inkluderande verksamhet med NPF-anpassning som modell, RF SISU / Gävleborg

> Klicka här för att ta del av mer information

Utbildningsmaterial, En fungerande idrott för alla, Riksförbundet Attention

> Klicka här för att komma till utbildningen

Ny hemsida om hur man som ung med NPF-diagnos får vardagen att fungera - Attention Ung

> Klicka här för att komma till Attention Ung - Strategier i vardagen

Övrigt:

> NPF, utbildning, Specialpedagogiska Myndigheten 

> Dolda utmaningar – om unga idrottare med osynliga funktionsnedsättningar, Centrum för idrottsforskning

> En aktiv fritid /Jag ”hjärta” Rörelse – Riksförbundet Attention

> Till parkouren är alla välkomna, Riksförbundet Attention

> Idrott för alla, Utbildningsmaterial, Generation Pepp