Bli en del av Idrottsklivet

Vad skulle er förening få ut av att vara en del av Idrottsklivet?

Det är inte självklart för alla föreningar att vilja vara en del av idrottsklivet eller att ens kunna vara en del av det. Vi vill ändå ge er några argument för vad ett engagemang i programmet skulle kunna medföra:

Att kunna erbjuda en verksamhet för barn och unga som kanske aldrig fått chansen att få träna och uppleva idrottens gemenskap tidigare bidrar fram för allt till en stärkt gemenskap och en tillfredsställelse i att ni tillsammans gör skillnad.

Vi är säkra på att genom att delta i Idrottsklivet kommer ni som förening att skapa en bättre förståelse bland era medlemmar för människors olikheter och fördelarna med mångfald i en organisation.

Genom Idrottsklivet får ni ett utökat nätverk av föreningar runtom i hela Sverige som har samma ambition och mål som ni har och som ni kan samverka och utbyta erfarenheter med.

Förutom att vi från förbundet kan bevilja ekonomiskt bidrag försöker vi förmedla kunskap och information och finns tillgängliga som bollplank och stöd.

Vill din förening också göra skillnad?

Först och främst - samla er styrelse och diskutera vad som krävs för att ni ska lyckas.

Utgå från vår LATHUND som du kan ladda ner HÄR Pdf, 166 kB..

Nästa steg blir att ansöka om att få bli en del av Idrottsklivet.

Läs mer om hur ni går tillväga här.