Föreläsningsserie: Hur bibehåller vi trygga idrottsmiljöer för våra barn?

En bild

Idrottsplatsen är en plats där man tillsammans med andra ska känna sig trygg. Sporthallen, fotbollsplanen och gymnastikhallen fyller viktiga funktioner i ett samhälle. Detta är inte längre självklart då kriminalitet och våld inte längre bara sker nattetid i utsatta områden utan smyger sig närmare inpå i alla slags områden.

Nu agerar vi! Det är dags att vi inom idrotten tar tillbaka våra idrottsplatser och visar på den styrkan som idrotten har i tillhörighet, gemenskap och ledarskap. Vi genomför nu två digitala seminarier som vi hoppas ska resultera i både kunskap, information och en förståelse för vad vi gemensamt behöver göra. Dessa två tillfällen vänder sig främst till organisationsledare i förening, tränare/ledare och föräldrar inom svensk idrott.

Svenska Gymnastikförbundet bjuder därför in idrotten, polisen och BRIS till samtal. Vi genomför två digitala seminarier som vi hoppas ska resultera i både kunskap, information och en förståelse för vad vi gemensamt behöver göra.

Tillfälle 1: Torsdag 2 maj kl.18.30-20.30

Digital föreläsning och samtal med lokalpolisen Robert Sundler (Österåkers kommun) och Peter Svensson (Initium Stöd- och Skyddat Boende AB). Peter har egna erfarenheter av gängkriminalitet och jobbar idag med skyddat boende och avhopparverksamhet.

Vi får höra dem berätta om hur det ser ut i en helt vanlig svensk kommun. Vi får även deras syn på idrottens roll och värdefulla tips om hur vi som ledare och föräldrar kan bidra till att idrotten fortsätter att vara en trygg miljö för våra barn och unga att vistas i.

OBS! Digital länk till föreläsning mailas ut under torsdag eftermiddag till de som anmält sig.

Tillfälle 2: Tisdag 28 maj 18.00-20.30

Digital föreläsning och paneldiskussion. BRIS – Barnens rätt i samhället redogör för hur viktigt det är att idrotten förblir en trygg plats för barn och unga. Föredraget följs upp av en paneldiskussion med BRIS – Barnens rätt i samhället representanter från idrottens föreningsliv, socialtjänst och polis.

Medverkande: Emil Nordback, Regionombud BRIS, Jonas Söderlund, familjebehandlare & lokal samordnare mot rekrytering till kriminalitet BRIS + representanter från idrottens föreningsliv, socialtjänst och polis.

Anmäl dig till ett, eller båda seminarierna nedan. Deltagande är helt gratis och ej bindande.

Publicerad: 2024-04-24

UPPTÄCK MER