På gång inom paragymnastiken

En bild

Det internationella gymnastikförbundet (FIG) har inlett arbetet med att få med gymnastik på Paralympics 2032, en utveckling vi följer med spänning. Här i Sverige har vi också mycket på gång inom området para under våren!

Omkring 70 gymnastikföreningar spridda över hela Sverige erbjuder idag specifik träning anpassad för gymnaster med olika typer av funktionsnedsättningar. Det är en siffra som ökar hela tiden och efterfrågan är stor. Men trots det får vi ofta meddelanden om personer som vill träna gymnastik men som inte har någon förening i sin närhet. Karin Åkesson, träningskoordinator paragymnastik på Gymnastikförbundet, tror att vi tillsammans kan bli ännu bättre på att erbjuda gymnastik till alla som vill. Oavsett om det handlar om att gå i en grupp specifikt anpassad för paragymnastik eller om det är en tränings- eller tävlingsgrupp med personer både med och utan funktionsnedsättning.

- Vårt drömläge är att alla som vill ska kunna få hålla på med gymnastik, oavsett vilken typ av funktionsnedsättning de har eller var i landet de bor, säger Karin.

Gymnastik på Paralympics 2032

Paragymnastiken i Sverige utvecklas fortfarande främst på träningsfronten och det finns idag inga nationella tävlingar specifikt för paragymnaster eller med anpassade regler för paragymnastik. Vi vet dock att flera paragymnaster deltagit i klubbmästerskap och regionstävlingar på olika sätt. Gymnastikförbundet driver inte frågan om nationella paratävlingar eller paraklasser i dagsläget men uppmuntrar föreningar som vill att redan nu inkludera paraklasser i tävlingar. Om er förening har paragymnaster som vill tävla inled en dialog med arrangörer vid era lokala eller regionala tävlingar om ni ser behov av anpassningar för det ska vara möjligt. Kanske behöver vissa gymnaster ha hörselkåpor på sig för att kunna delta, eller så behövs en extra markering på satsbrädan eller bommen för att se konturerna bättre. Vi har en stor önskan om att alla som vill tävla inom gymnastik på sikt ska kunna göra det på ett sätt som känns kul och rättvist.

På det internationella planet händer det dock saker kring tävling under året. Det internationella gymnastikförbundet (FIG) kommer under 2024 publicera det första internationella reglementet inom paragymnastik. Strax innan jul släppte FIG ett webbinarium om status för tävlingar inom paragymnastik där de bland annat tog upp målsättningen om att få med artistisk gymnastik i Paralympics 2032. Gymnastiken är, tillsammans med simning och friidrott, en av de mest sedda idrotterna under OS och med det stora intresset för gymnastik hoppas FIG kunna inspirera till ökad inkludering inom idrotten. Som ett steg i att nå till Paralympics kommer den första internationella paratävlingen att gå av stapeln i slutet av året och det första världsmästerskapet är planerat till 2027.

Det är häftigt att se att flera andra länder jobbar för utvecklingen av paragymnastik och att det nu arbetas målinriktat inom FIG. Vi följer med spänning utvecklingen inom tävlingsområdet både nationellt och internationellt, även om det fortfarande är i ett tidigt stadie.

Hela FIGs webbinarium går att se på YouTube och är 37 minuter långt.

Läger, utbildning och inspirationsdag under våren

Här i Sverige fortsätter vi att erbjuda läger och inspirationsdagar för gymnaster och ledare. Under våren anordnar både region Öst och region Syd ett paragymnastikläger. Efterfrågan kring paragymnastikläger är stor och tidigare år har dessa lockat många gympasugna barn, ungdomar, vuxna och familjer. På Lingvallen i region Syd arrangeras även en fullspäckad inspirationsdag bestående av blandade pass där du bland annat kan få tips till redskapsbanor för din Alla kan gympa-grupp eller lära dig mer om rytmisk gymnastik för personer med funktionsnedsättning. Dessutom går kursen Paragymnastik – Alla Kan Gympa på Lillsved Gymnastik- och Idrottsfolkhögskola i Stockholm den 13-14 april. Den nationella kommittén för Paragymnastik jobbar aktivt med att utveckla områden som utbildning, föreningsstöd och evenemang och arbetet kommer fortsätta under året.

En porträttbild på Karin Åkesson, träningskoordinator paragymnastik på Gymnastikförbundet, i blå tröja

Karin Åkesson, träningskoordinator paragymnastik

Trots att det är mycket på gång är det viktigt att vi fortsätter att sprida gymnastiken så att alla som vill både har möjlighet att träna och känner sig välkomna.

– Många personer med funktionsnedsättning hittar inte in i, eller trivs inom idrotten. På många orter finns det väldigt få eller inga paraidrotter att välja mellan. Vi önskar också att fler ska fortsätta med gymnastiken genom hela livet. Därför behöver vi fortsätta att bredda erbjudandet av paragymnastik samt bli bättre på att engagera personer med funktionsnedsättning som tränare eller genom andra uppdrag. Gymnastiken är också otroligt bra på att skapa gemenskap. Många hittar vänner genom gymnastiken som de sedan har kvar livet ut, säger Karin.

Håll koll på vår sida för paragymnastik på gymnastik.se för att inte missa allt som händer inom paragymnastik under året.

Publicerad: 2024-02-23

UPPTÄCK MER