Nu lanserar vi kunskapspaketet – NPF inom Svensk Gymnastik!

En bild

Gymnastikförbundet kan nu presentera ett kunskapspaket som vi hoppas kommer ge våra föreningsledare bättre kunskap om vad det innebär att ha en NPF-diagnos såväl som hur man anpassar träning och tävling så att dessa individer kan fungera och prestera optimalt.

Barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är en, i idrottssammanhang, ofta ouppmärksammad och missförstådd grupp. Idrottsledare kan uppleva frustration då ledarskapet de alltid kört inte fungerar och det saknas ofta kunskap om vad dessa individer behöver för att fungera och prestera optimalt. Inte sällan leder brister i kommunikation till onödiga konflikter som i sin tur resulterar i att individer slutar eller i sämsta fall blir ombedda att lämna. Utan någon form av fritids- och idrottsaktivitet fråntas dessa individer möjligheten till fysisk utveckling och ett stärkt självförtroende.

Jag har fått mail från aktiva med en NPF-diagnos som berättar vilken skillnad gymnastiken gjort för dem. Men jag har också blivit kontaktad av föräldrar vars barn med samma diagnos fått lämna gymnastiken på grund av att de inte fick plats inom ramen.

Johanna Hedgårdh, Verksamhetsutvecklare inkludering på Gymnastikförbundet

Personer med diagnoser som exempelvis ADHD och autism har många utpräglade styrkor och kompetensområden som vi som ledare behöver bli bättre på att ta vara på och hjälpa till att utveckla. Vi vet att med kunskap och ganska enkla metoder och tillvägagångssätt kan situationen för både ledare och aktiva förbättras avsevärt.

Kunskapspaketet – NPF inom Svensk Gymnastik innehåller tre huvuddelar; en handledning, en tipsbank och en lärgruppsplan. Arbeta gärna med materialet i föreningen, både enskilt och tillsammans med andra ledare. Här presenterar vi de olika delarna närmare:

En handledning i bemötande som fungerar för alla

Foldern innehåller grundläggande fakta om vad NPF är och vad det innebär för individen samt vilka konsekvenser det kan få på ledarskapet. Vi tar bland annat upp ämnen som bemötande, styrkor och utmaningar, konfliktsituationer samt flera konkreta tips. Handledningen innehåller också intervjuer med profiler inom Svensk Gymnastik som har erfarenhet av NPF. Handledningen lämpar sig för både ledare, aktiva och anhöriga.

Gymnastiken har varit mitt ”safe haven”. En trygg plats där jag fått utlopp för min energi, med trygghet i strukturen, sporten och mina lagkompisar.

Tränare och fd. aktiv med NPF

Tipsbanken

Tipsbanken är en sammanställning av tips framtagna av ledare, aktiva och föräldrar som har lång erfarenhet av NPF inom gymnastikens olika discipliner. Tipsen är konkreta och ges utifrån olika situationer som kan uppstå på en träning eller tävling. Här finns också tips till anhöriga och aktiva. Tipsbanken lämpar sig för både ledare, aktiva och anhöriga.

Dela upp instruktioner. Låt de aktiva röra på sig och samlas på nytt för nya instruktioner, då blir det inte så mycket för någon att hålla i huvudet.

Tränare till aktiva med NPF

Lärgruppsplan

En lärgrupp bygger på viljan att mötas i mindre grupper, lyssna, ta del av och dela med sig av sina erfarenheter och perspektiv till varandra.

Med hjälp av Lärgruppsplanen får deltagarna möjlighet att diskutera olika situationer som uppstår i tränings- och tävlingssammanhang. Utifrån den kunskap som de får via Handlingsplan och Tipsbank kan de sedan applicera olika metoder och tips mellan träffarna. Genom att ta fram en handlingsplan kan gruppen och föreningen skapa förändring på lång sikt.

Kunskapspaketet – NPF inom Svensk gymnastik laddar du ner här. Titta gärna lite extra under rubriken NPF – Stödmaterial, där vi samlat material vi rekommenderar och som kan vara intressant för dig som vill förkovra dig ytterligare inom NPF och idrott.

Vi ska välkomna alla in i idrotten. Det vi gör för barn med NPF är bra för alla så det ingen extra belastning – tvärtom!”

Tränare och förälder till aktiv med NPF

Läs mer och ta del av kunskapspaketet - NPF inom Svensk Gymnastik.

För mer information eller frågor om NPF inom Svensk Gymnastik kontakta Johanna Hedgårdh. För mer information eller frågor kring Lärgruppsplanen kontakta Lina Magnusson:

Johanna Hedgårdh

Verksamhetsutvecklare inkludering

Lina Magnusson

Verksamhetsutvecklare

Publicerad: 2024-03-15

UPPTÄCK MER