Hur bibehåller vi trygga idrottsmiljöer för våra barn?

En bild

Idrottsplatsen är en plats där man tillsammans med andra ska känna sig trygg. Sporthallen, fotbollsplanen och gymnastikhallen fyller viktiga funktioner i ett samhälle. Detta är inte längre självklart då kriminalitet och våld inte längre bara sker nattetid i utsatta områden utan smyger sig närmare inpå i alla slags områden.

- Vi som arbetat ett tag inom ramen för Idrottsklivet och med utsatta områden upplever ett uppdämt behov från våra föreningar av att få svar på frågor kring hur tryggheten inom idrotten ska upprätthållas. Ledare och föräldrar är oroliga, säger Ulrika Hermansson, programansvarig för Idrottsklivet på Gymnastikförbundet och fortsätter:

- Nu agerar vi! Det är dags att vi inom idrotten tar tillbaka våra idrottsplatser och visar på den styrkan som idrotten har i tillhörighet, gemenskap och ledarskap.

Gymnastikförbundet bjuder därför in idrotten, polisen och BRIS till samtal. Vi genomför två digitala seminarier som vi hoppas ska resultera i både kunskap, information och en förståelse för vad vi gemensamt behöver göra.

Signaler som behöver tas på allvar

Vi får oroväckande signaler från våra idrottskollegor. Ungdomar kommer med vapen till träningar, idrottsledare blir tillfrågade att arrangera lokala fotbollsturneringar åt kriminella för pengar i syfte att möjliggöra rekrytering och obehöriga personer rör sig i och utanför våra idrottsanläggningar vilket leder till otrygga och i sämsta fall inställda träningar. Dessutom rapporterar BRIS – barnens rätt i samhället om en markant ökning av samtal från barn och unga som vill ha hjälp att ta sig ur kriminella nätverk.

- Organiserad idrott engagerar ungefär hälften av Sveriges barn, för de allra flesta barn är det en viktig och glädjefylld aktivitet. Men tryggheten i idrotten är inte självklar. Det är vår gemensamma uppgift som vuxna att säkerställa att idrotten förblir en trygg och säker miljö där barns rättigheter alltid respekteras, säger Emil Nordback, Regionombud, Bris.

Två seminarier

Seminarierna, med två olika innehåll, vänder sig främst till organisationsledare i förening, tränare/ledare och föräldrar inom svensk idrott. Deltagande är helt gratis och ej bindande.

Tillfälle 1. Torsdag 2 maj kl.18.30-20.30

Digital föreläsning och samtal med lokalpolisen Robert Sundler (Österåkers kommun) och Peter Svensson (Initium Stöd- och Skyddat Boende AB). Peter har egna erfarenheter av gängkriminalitet och jobbar idag med skyddat boende och avhopparverksamhet.

Vi får höra dem berätta om hur det ser ut i en helt vanlig svensk kommun. Vi får även deras syn på idrottens roll och värdefulla tips om hur vi som ledare och föräldrar kan bidra till att idrotten fortsätter att vara en trygg miljö för våra barn och unga att vistas i.

Tillfälle 2. Tisdag 28 maj 18.00-20.30

Digital föreläsning och paneldiskussion. BRIS redogör för hur viktigt det är att idrotten förblir en trygg plats för barn och unga. Föredraget följs upp av en paneldiskussion med BRIS representanter från idrottens föreningsliv, socialtjänst och polis.

Medverkande: Emil Nordback, Regionombud BRIS, Jonas Söderlund, familjebehandlare & lokal samordnare mot rekrytering till kriminalitet, + representanter från idrottens föreningsliv, socialtjänst och polis.

Varmt välkommen!

Publicerad: 2024-04-24

UPPTÄCK MER